• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag

Maximal flexibilitet: IO-Link multiportmoduler

 • Konfigurerbara digitala och analoga ingångs- / utgångsfunktioner via IO-Link-kommunication i bara en modul
 • 8 oberoende konfigurerbara I/O-portar
 • Galvanisk avskiljning mellan reservspänning och IO-Link
 • Digitala ingångsfilter, kraftfulla utgångar (2 A var)
 • Parameterinställning och diagnostik via IO-Link

Varje möjlig kombination möjlig i endast en modul
Dessa IO-Link-moduler tillåter anslutningen av konventionella digitala och analoga givare såväl som digitala ställdon till IO-Link. För att kunna göra så har modulerna 8 flexibla portar som kan konfigureras obereonde av varandra: som digitala ingångar och utgångar, som analog ingång (4...20 mA eller 0...10 V). Denna unika förmåga att fritt kunna konfigurera alla möjliga kombinationer av analoga och digitala portar i en modul sparar kostnader. Du behöver endast en ledig IO-Link port på din styrenhet.

Hållfasta utgångar för ställdon
De kraftfulla kopplingsutgångarna på PerformanceLine-versionerna kan koppla om strömmar upp till 2 A (16 A per modul). Galvanisk avskiljning mellan försörjningsspänning och IO-Link-kommunikation ger maximalt skydd.

Fördelar och förmåner

Cyklisk eller acyklisk portkonfiguration
En nyckelfunktion av multiportmodulerna från ifm är portkonfigurationens flexibilitet. Användaren kan definiera en cyklisk eller acyklisk version via valet av motsvarande enhets-ID via IO-Link. Detta möjliggör en cyklisk eller acyklisk konfiguration av varje port på modulen (AI, DI, DO).

Extern spänningsförsörjning L-kodad (PerformanceLine):

 • Utgångsspänning 16 A per modul, 2 A per anslutning omkopplingsbar
 • Industriell version med speciellt höljematerial som är beständigt mot oljor och kylmedel
 • En L-kodad matningskabel behövs för tillförseln av den större strömmen
 • Galvanisk avskiljning mellan försörjningsspänning och IO-Link-gränssnittet garanterar en pålitlig data-kommunikation (IO-Link-kompatibel)
 • Ställdon kan stängas av separat från givarna

Extern spänningsförsörjning A-kodad (StandardLine):

 • Utgångsströmmen är begränsad till 1,8 A per 4 anslutningar
 • Den är tillgänglig som en version för industriella applikationer eller som speciell version för livsmedelsindustrin
 • Extra spänningsförsörjning via en standardkabel
 • Galvanisk avskiljning mellan försörjningsspänning och IO-Link-gränssnittet garanterar en pålitlig data-kommunikation (IO-Link-kompatibel)
 • Dubbel försörjning möjliggör ställdon att stängas av separat från givarna

Försörjning från A-port-master

 • Utgångsström 1 A (total) för 8 anslutningar, omkopplingsbara
 • Spänningsförsörjning från masterns givarförsörjning, ingen ytterligare extern ställdonsförsörjning
 • Den är tillgänglig som en version för industriella applikationer eller som speciell version för livsmedelsindustrin
 • Inga ytterligare matningskablar behövs

IO-Link-moduler

Tillbehör