You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Mäktig IO-Link-prestanda i ett litet M8-hölje

  • Stort avkänningsområde, kräver minimal plats
  • Enkel installation och ersättning tack vare M8-standardkontakt

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Den ideala lösningen där det gäller att spara utrymme: fjärrstyrd parameterinställning med IO-Link
  • Processens pålitlighet garanteras av kopplingspunktövervakning för detektering av slitage
  • Diagnosfunktioner, så som intern övervakning av enhetens temperatur, bidrar till att undvika fel

Utmärkt prestanda i ett litet hölje

Med 3 mm (infälld) och 6 mm (icke infälld) är avkänningsområdet större än standarden för konventionella M8-givare. Tack vare den höga kopplingsfrekvensen på 600 Hz, löser givarna även krävande uppgifter inom positionsdetektering där utrymmet är begränsat.

Mer prestanda tack vare IO-Link

Utöver kopplingsutgången har givaren även ett IO-Link-gränssnitt. En bekväm fjärrstyrd inställning av parametrar är också möjlig. Tack vare den höga precisionen, kan användaren övervaka kopplingspunkten exakt på millimetern och upptäcka mekaniska avvikelser, som orsakas av t.ex. slitage, redan i ett tidigt skede Omfattande diagnostiska funktioner, så som integrerad övervakning av enhetens temperatur, ger ytterligare säkerhet i installationen då de skickar tidiga varningar i kritiska applikationer.

Tillbehör