You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Decentraliserad och smart övervakning av roterande maskiner

  • Minidisplay med varvtalsvakt för direkt montering på givaren
  • Hastighetsdisplay på platsen med färgväxling (röd/grön)
  • Två justerbara gränsvärden med varsin kopplingsutgång

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Parameterinställning via IO-Link utanför riskzonen
  • Överföring av aktuellt varvtal till styrenheten via IO-Link

Förvandlar valfri givare till en varvtalsvakt
Oavsett om det är en induktiv, kapacitiv eller fotoelektrisk givare: Den här lilla enheten förvandlar valfri pulsgenererande givare till en varvtalsvakt. Minidisplayen med varvtalsvakt skruvas antingen direkt på givaren med M12-kopplingen eller installeras på fältet. Två justerbara gränsvärden med varsin kopplingsutgång samt en display med växlande röd/grön indikeringssignal för att visa att det aktuella värdet är över eller under det definierade varvtalsintervallet. Enheten kan bekvämt ställas in med IO-Link eller med hjälp av knapparna på enheten. Varvtalsvärdet kan även överföras till styrenheten via det digitala kommunikationsprotokollet. Detta gör den här varvtalsvakten till en billig och flexibel lösning för decentraliserad övervakning av transportband, matningsskruvar, fläktar, centrifuger, separatorer etc.

Tillämpningar
Särskilt vid matningsteknik kan varvtalsgivaren användas i olika tillämpningar för att t.ex. övervaka transportband eller skoptransportörer. Här används den vanligtvis för att övervaka för lågt varvtal, blockering eller driftstopp.

Fördelar
Minidisplayen har komplett varvtalsvakt. Kopplingspunkterna och andra parametrar kan ställas in direkt på displayen. Dessutom tillhandahåller IO-Link fjärrinformation om aktuellt varvtal eller kopplingspunkten och konfiguration av viktiga parametrar som t.ex. startfördröjningstid.

Driftsprincip
Givaren dämpas av förbipasserande kammar eller andra metallföremål och överför impulserna till displayen. Baserat på tidsintervallet mellan dämpningarna, utvärderas tiden eller frekvensen (faktiskt varvtalsvärde) och jämför det med inställd kopplingspunkt (förinställt värde). Utgången kopplas under startfördröjningen och sedan när varvtalet överskridet det inställda kopplingsvärdet. Minidisplayen signalerar för högt eller lågt varvtal och frånkopplar utgången.