You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Dubbelt så bra: Induktiva givare med analog utgång och IO-Link

  • Högprecis avståndsmätning för tidig diagnos av mekaniska förändringar
  • Avståndsmätning och omkoppling med endast en enhet

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Flexibel användning tack vare anpassningsbart utgångsområde
  • Förlustfri sändning av mätvärden via IO-Link
  • Mer funktionalitet med full kompatibilitet tack vare standardmässiga ingångsenheter

Förberedd för eftermontering i anläggningen

De nya induktiva analoga givarna är helt kompatibla för användning i befintliga anläggningar. Ett brett utbud av funktioner och information tillförs kompletterande via IO-Link.

Förbättrad mätprecision med IO-Link

Å ena sidan undviker man omvandlingsförluster eller elektromagnetiska störningar tack vare digital kommunikation. Å andra sidan är givarens detekteringsräckvidd fritt skalbar via IO-Link – vilket även möjliggör justeringen av inkopplingskurvan. På så sätt kan upplösningen specifikt maximeras när mycket små avståndsändringar måste upptäckas snabbt, exempelvis de som orsakas av tidiga tecken på slitage. Vid en anslutning till ett ERP-system kan digital data användas för att genomföra automatiserat och behovsanpassat underhåll.

Tillbehör