You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Ha alltid koll på var du står: positionsfeedback för kulventiler

  • Kulventilens typ och position är direkt synliga i anläggningen
  • Direkt visualisering tack vare den flexibla positionsindikatorn för T-porten, L-porten, och Y-porten riktade mot flödesventilerna
  • Fri vinkeljustering av målen minskar behovet av flera typversioner och lagerhållning
  • Universellt användbar på drivenheter enligt VDI/VDE 3845

Flexibel positionsfeedback

Aktiveringspunkter är monterade på kulventilerna för att ge positionsfeedback. Justerbara dämpningselement gör det möjligt att använda puckarna i applikationer som ger både standardenlig och individuell positionsfeedback.

Kulventilens position på ett ögonkast.

Det unika med denna puck är den justerbara positionsindikatorn på toppen, vilken kan anpassas flexibelt till L-portens och via ett ytterligare indikatorelement, även till T-portens och Y-portens ventiler. Det möjliggör en tydlig visualisering av kulventilens position direkt i systemet.

Målpuckar