• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IO-Link-master för fordonsindustrin

  • 4-port och 8-port IO-Link-master som utvecklats enligt AIDA-specifikationer
  • Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12-kontakt, max. 2 x 16 A
  • Anslutning av ställdon upp till 2 A

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Strömmätning och konfigurerbar strömbegränsning för varje port
  • Master och enheter som är konfigurerbara med LR DEVICE-programvaran

Robusta fältbussmoduler med felsäker anslutning
De decentraliserade IO-Link-masterenheterna fungerar som gateways mellan de smarta IO-Link-givarna och fältbussen. De är det perfekta valet, även i de tuffaste miljöerna: Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm förlängningskablarna i den beprövade EVC produktserien. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

IO-Link-master för fordonsindustrin
AIDA (automation initiative of German automobile manufacturers) har definierat en standard för IO-Link-master i fordonsindustrin. Den L-kodade strömanslutningen med funktionsjord kan användas för alla framtida fältmoduler. Dessutom överensstämmer denna master med AIDA:s märkningsspecifikationer och den senaste Profinet-anslutningen.

Fördelar och förmåner

16 ampere på en M12-anslutningskontakt
IO-Link-mastern försörjs via den standardiserade L-kodade M12-kontakten. Denna anslutningsteknik med 5 x 2.5 mm2 kan användas för att försörja givare och ställdon med upp till 16 A. Strömmen kan gå i en slinga genom mastern (daisy chain, seriekoppling).

Anslutningen av 2A ställdon kräver högre spänning
Som tillval kan ett digitalt utgångsläge installeras för pin 2 på en B port. Det gör det möjligt att koppla större magnetventiler och ställdon med upp till 2 A.

Energiövervakning
Strömmen för varje port kan begränsas, vilket kan ställas in i PLC:n. Dessutom kan man mäta spänning och ström för varje port. Det gör det enkelt att bestämma den energi som behövs vid en installation och överföra värdet till ERP-systemet för analys.

Givarkonfigurering med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela fabriken. Dessutom visas alla anslutna givare med sina respektive parametrar. Detta innebär att parameterinställningen av alla givare i systemet kan utföras från en central plats.