• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Effektiv digital utrustning med den nya IO-Link data splitter

  • Plug & play möjliggör en senare integrering utan att man behöver ändra installationen
  • Snabbt tillhandahållande av givardata till IoT-/molnsystem på högre nivå
  • Perfekt support för service- och underhållspersonal

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Enkel överföringfrikoppling av relevanta IO-Link-data för effektiv diagnos eller processövervakning

Aktuell status i fältet
I äldre installationer skickas analoga eller digitala utgångssignaler från givare oftast direkt till styrenheternas standardmässiga ingångskort och vidarebearbetas där. Dagens givare är vanligtvis utrustade med IO-Link. Det innebär att de även skickar relevant data som annars hade gått förlorade med konventionell användning.

Använd framtidens fördelar redan idag
Med IO-Link data splitter är det nu möjligt att genomföra en anläggningsoberoende övervakning i ett konventionellt system som tidigare arbetat i SIO-läge. De styrenhetsrelaterade utgångssignalerna skickas fortfarande i SIO-läge till styrenhetens ingångar. Dessutom mäts och skickas processvärdet och andra givardata via IO-Link till system på högre nivå (Smart Observer, moln). Det är möjligt att ställa in parametrar för givaren, t.ex. med LR device-programvara och en passande IO-Link master.