You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Enkel övervakning av processvärden direkt på smartphonen

  • Ny IO-Link inline Bluetooth-plugg*
  • ifm QuickLook app tillgänglig för smartphones och surfplattor
  • Transparent för mastern

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Omfångsrikt historieminne
  • Överföring av alla processvärden och händelser från en givare

Processvärden kan läsas snabbt och bekvämt på smartphonen
Med den nya pluggen och den tillhörandekorresponderande ifm QuickLook-appen kan användare nu direkt övervaka mätvärden och händelser som skickats via IO-Link. För att göra så installeras pluggen enkelt i kabeln mellan IO-Link-givaren och mastern och en Bluetooth-anslutning etableras mellan smartphonen och IO-Link-Bluetooth-pluggen. Detta system lämpar sig perfekt för att övervaka processvärden från givare som inte kan kommas åt eller inte har någon display. Dessutom har pluggen ett historieminne för datainspelning vilket underlättar anläggningsdiagnosen.

Systemkrav
Denna app kan hämtas i Apples App Store och i Google Play Store. Det behövs ett iOS operativsystem fr.o.m. version 8.0 eller ett Android operativsystem fr.o.m. version 4.3. Smartphonen måste stöda Bluetooth 4.0.