1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. 3D-kollisionsvarningssystem for mobila arbetsmaskiner

3D-kollisionsvarningssystem for mobila arbetsmaskiner

  • Robust förarassistentsystem för detekteringen av hinder på vägen
  • Tidig detektering av reflektorer, t.ex. personer med säkerhetsvästar
  • Tidig varning av potentiellt farliga situationer till föraren
  • Idealisk för nya maskiner och för upprustning för befintliga maskiner
  • Applikationspaket "Ready-to-start" med enkel inställning

Enkel upprustning
3D-kollisonsvarningssystemet baserar på de etablerade 3D-givarna från ifm. Den upptäcker noggrant hinder och visualiserar dem i en 2D-bild på en bildskärm. Detta håller föraren informerad om larm och om området som ska övervakas hela tiden. Tack vare kraftfulla algoritmer är felaktiga larm praktiskt taget uteslutna. Systemet ställs in enkelt via den medlevererade displayen, ingen PC behövs.

Applikationspaket "Ready-to-start"
Satsen omfattar alla komponenter för att ställa in ett fullt funktionerande kollisionsvarningssystem på en mobil arbetsmaskin, t.ex. en gaffeltruck, hjullastare, grävskopa, lyfttruck eller transportfordon inom få minuter.

Egenskaper och fördelar

Olycksförebyggande
Föraren kan ha dålig sikt över vissa områden runt maskinen som kan leda till farliga situationer. Ytterligare olycksrisker kan uppkomma under tidspress eller trötthet hos maskinoperatören. ifm:s förarassistanssystem som bistår föraren i sitt dagliga arbete är den perfekta hjälpen.

Aktiv hinderdetektering
Den aktiva hinderdetekteringen som har utvecklats av ifm övervakar sex farozoner runt fordonet och varnar föraren i god tid om nära förestående kollisioner. För detta syfte används ett beprövat 3D "time-of-flight"-system från ifm vilket minskar fellarm till ett minimum tack vare en avancerad algoritm. Varningar ges visuellt, akustiskt och i form av ikoner via den medlevererade 7" monitorn.

Detektering av reflekterande klädsel
Tack vare en speciell klassificering av reflektiva material, t.ex. reflexvästar eller -kläder, kan kollisionsvarningen för personer ges prioritet över andra objekt. Detta ökar personsäkerheten.

Ombyggnadssats för mobila arbetsmaskiner
Innovationen: Förarassistanssystemet levereras som ett startfärdigt applikationspaket. Det innehåller alla nödvändiga komponenter inklusive kablar och monteringstillbehör. Det innebär att det enkelt kan byggas om på alla mobila arbetsmaskiner med 24 V systemspänning ombord*.

Enkel inställning
Efter den mekaniska installationen av systemet och plug & play-kabelanslutningen, utförs inställningen inom få minuter med hjälp av den levererade färgdisplayen. Endast få parametrar behövs i den intuitiva inställningsprocessen. Systemet är sedan redo för drift.

Utökad funktionalitet
Vid särskilda krav finns det expertinställningar tillgängliga under inställningar. Förprogrammerade ingångar och utgångar finns tillgängliga för ytterligare signalljus, summer, standby-drift eller systemets färdigstatus.

Lämpar sig för robusta applikationer
3D-givarna lämpar sig för robusta applikationer i inomhus- och utomhusytor. En hög skyddsklass och beständighet mot stötar och vibrationer såväl som ett brett temperaturområde uppfyller alla krav för användningen i mobila arbetsmaskiner.

*Vänligen kontakta vårt servicecenter om du har en annan spänning i din maskin.

Produkter