• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Val efter medium

Flödesgivare – tillämpning och medium är avgörande för att välja rätt enhet

Beroende på vilket medium som ska detekteras – t.ex. vatten, glykol eller gaser – måste flödesgivare och flödesmätare uppfylla specifika krav för att garantera exakta mätningar.

Vattenbaserade medier