You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Nivågivare med modulärt sändarkoncept

IO-Link - nivågivare (guided wave radar)

  • För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
  • Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
  • Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
  • Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link

IO-Link - nivågivare (guided wave radar)


Nivågivare med modulärt sondkoncept

Nivågivare arbetar med styrda mikrovågor och mäter nivån med hjälp av elektromagnetiska impulser inom nanosekund området. Den är lämplig för kontinuerlig nivåövervakning för nästan alla vätskor, till exempel vattenbaserade medier, kylsmörjmedel, rengöringsvätskor och oljor.
Givaren monteras direkt i containern med process- eller flänsanslutning. Vid behov kan givarsonden enkelt kortas av användaren och anpassas till behållaren.
Inställning av alla parametrar och programmeringen av kopplingspunkterna och indikeringen av aktuell nivå sker med programmeringsknappar och en 4-siffrig alfanumerisk display. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.