You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Tryckgivare med två kopplingsutgångar

IO-Link - tryckgivare med två kopplingsutgångar

  • För tillförlitlig detektering av systemtrycket i mobila maskiner
  • Två kopplingsutgångar, och en av dem kan konfigureras som diagnostikutgång
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Utmärkt EMC-tålighet
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link

IO-Link - tryckgivare med två kopplingsutgångar


Tryckgivare med två kopplingsutgångar

Tryckgivarna i PP-serien detekterar tillförlitligt systemtrycket i maskiner, anläggningar och hydraulikaggregat inom industriella och mobila användningsområden.
Det kompakta höljet möjliggör användning inom trånga inbyggnadsförhållanden. De robusta enheterna utmärker sig genom en hög stöt- och vibrationstålighet och tillåter ett slitagefritt arbete under miljontals tryckcykler. Kopplingspunkternas höga repeternoggrannhet och den låga kurvavvikelsen säkerställer en god långsiktig stabilitet.
Givarna har en hög kapslingsklass och kan användas inom ett brett drifttemperaturområde.
Inställningen av enheterna sker via en extern programmeringsenhet. En del modeller kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. I detta fallet möjliggör programvaran LINERECORDER SENSOR en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.