You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Zalety

Zalety czujników ultradźwiękowych

Czujniki ultradźwiękowe wykrywają wszystkie obiekty odbijające dźwięk i mierzą czas pomiędzy wysłaniem a odebraniem odbitego sygnału dźwiękowego. Kolor, przejrzystość i powierzchnia obiektu nie mają znaczenia.

Zalety w stosunku do innych zasad pomiaru

Przedmiot / zastosowanie Czujnik ultradźwiękowy Czujnik odległości ToF Czujnik
fotoelektryczny:
Przedmioty błyszczące
Przedmioty o nieregularnych kształtach
Przedmioty z otworami
Obiekty przeźroczyste
Przezroczyste
ciecze
Przezroczyste
folie
Duży obszar
Jeden sygnał
Różne kolory obiektów
Poziom nieregularnych obiektów (nasiona, ziemniaki)
Daleki zasięg (>1m)
Zastosowanie dynamiczne
Kąt do celu
Niewielkie cele

Przezroczyste obiekty są niezawodnie wykrywane

Blistry, butelki PET lub przezroczyste opakowania plastikowe w przemyśle spożywczym można pewnie wykrywać za pomocą czujników ultradźwiękowych.

Idealne do trudnych powierzchni

W przeciwieństwie do czujników fotoelektrycznych, kolor obiektu, jego przezroczystość i właściwości odbicia powierzchni nie mają wpływu na detekcję. Szeroka wiązka umożliwia niezawodne wykrywanie nawet obiektów siatkowych.

Redukcja zanieczyszczeń

Drgania przetwornika elektroakustycznego redukują zaleganie zanieczyszczeń. Czujniki działają niezawodnie nawet przy lekkim zabrudzeniu i w zastosowaniach, w których czujniki fotoelektryczne osiągają granice swoich możliwości.

Nadzwyczajna skuteczność

We wszystkich rodzajach zastosowań, od monitorowania wysokości partii kartonów po wykrywanie „pustych” etykiet z błyszczącego plastiku, czujniki ultradźwiękowe zapewniają niezawodne i ciągłe sygnały. Przykładowo, czujnik typu M18 oferuje szczególnie małe martwe pole i duże zasięgi detekcji, które zazwyczaj osiągane są tylko przez czujniki o znacznie większej budowie.

Wartość dodana dzięki zastosowaniu wersji IO-Link

Wybór wersji IO-Link czujników ultradźwiękowych firmy ifm oferuje następujące korzyści:

  • Wirtualny przycisk uczenia do łatwego i efektywnego ustawiania punktów przełączania
  • Wygodna wymiana typu plug&play
  • Parametry mogą być zapisywane w masterze IO-Link
  • Szczegółowa dokumentacja ustawionych parametrów nie jest konieczna
  • Wyjście wartości odległości w milimetrach
  • Możliwość dostosowania szerokości wiązki dźwięku do danego zastosowania
  • Regulowane opóźnienie włączania i wyłączania zapewniające niezawodny sygnał pomiarowy
  • Blokada przycisków zapewnia ochronę przed manipulacją