• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Uniwersalny moduł IO dla IO-Link

Cyfrowe porty połączeniowe dla IO-Link

Cyfrowe połączenie IO-Link sprawdziło się jako inteligentny interfejs do integracji inteligentnych czujników i urządzeń. Wiele maszyn i instalacji nadal posiada jednak konwencjonalne jednostki przewodowe, które muszą być podłączone do centralnego sterownika. Przykładami w tym kontekście są moduły klawiatur, szafki i pulpity sterownicze, wieże sygnalizacyjne czy terminale zaworów. Uniwersalny moduł, charakteryzujący się możliwością podłączenia 16 cyfrowych wejść lub wyjść bezpośrednio do portu mastera IO-Link, stanowi rozwiązanie w tym zakresie. Kompaktowa i zalana konstrukcja wymaga niewiele miejsca, umożliwiając jednocześnie elastyczny montaż, na przykład bezpośrednio obok nadajników sygnału lub w obudowach przycisków.

Łatwe łączenie

Każdy z 16 przewodów połączeniowych może być używany jako wejście lub wyjście.
Ponieważ stan sygnału wyjściowego jest zawsze przekazywany z powrotem do wejścia, nie jest wymagana żadna specjalna konfiguracja. Gdy nie jest używane jako wyjście, sygnał zewnętrzny może być wykrywany jako sygnał wejściowy na połączeniu.

Zasilanie zewnętrznych siłowników

Moduł jest zasilany z portu A mastera IO-Link. Całkowity pobór prądu wszystkich wejść/wyjść może wynosić do 1 A, co zapewnia wydajne zasilanie zewnętrznych elementów wykonawczych.

Uniwersalny moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby od razu pasował do wielu standardowych obudów przycisków, umożliwiając podłączenie urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych.