• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Integracja sond pomiarowych bezpośrednio z IO-Link

Cyfryzacja sondy pomiarowej dla IO-Link

IO-Link stał się inteligentnym interfejsem do integracji inteligentnych czujników i urządzeń w różnych branżach. Niemniej jednak konwencjonalne sondy temperatury (elementy Pt100/Pt1000 lub termopary) są nadal szeroko stosowane w wielu maszynach i systemach, które muszą być podłączone do centralnego sterownika. Dzięki nowym modułom pomiarowym IO-Link, do portu nadrzędnego IO-Link można podłączyć do czterech sond temperatury, opcjonalnie w technologii 2-, 3- lub 4-przewodowej. Konfigurację pinów złącza M12 można dostosować za pomocą ustawień parametrów IO-Link.

Regulacja wartości mierzonej

Szczególnie w przypadku pomiaru temperatury za pomocą termoelementów, metale użyte w kablach i stykach mają znaczący wpływ na mierzoną wartość. Wartość pomiarową można zatem dostosować do linii pomiarowej za pomocą parametrów „Przesunięcie zimnego złącza” i „Kalibracja punktu zerowego temperatury”.

Aby pokryć duży zakres liczbowy z wysoką rozdzielczością, zmierzona wartość jest wyświetlana jako „liczba zmienna” w danych procesowych.

Zalety produktu

4 porty do bezpośredniego podłączenia czujników temperatury

Do modułu można podłączyć do 4 elementów Pt100, Pt1000 i termopar za pośrednictwem standardowych złączy M12.

Wykrywanie nawet najmniejszych trendów w danych temperaturowych

Małe zmiany temperatury nawet o 0,01°C mogą być precyzyjnie wykrywane dzięki dokładnej rozdzielczości wewnętrznej.

Wysoka dokładność

Dokładność 0,3% jest osiągana w całym zakresie pomiarowym.

Odporne wykonanie

Wysokiej jakości materiały są wykorzystywane do osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony IP67 (pomarańczowa obudowa) i IP69K (szara obudowa).

Zastosowania

Pomiar temperatury przy odkształcaniu termoplastycznym

Podczas produkcji dużych części z tworzyw sztucznych metodą odkształcania termoplastycznego, płyty z tworzywa sztucznego są podgrzewane i dociskane do konturu formy w prasie. Podczas etapu nagrzewania i formowania wykorzystywanych jest kilka czujników temperatury do precyzyjnego monitorowania i kontrolowania temperatury w narzędziu. Sondy temperatury wykrywają nawet najmniejsze zmiany temperatury dzięki imponującej rozdzielczości 0,01 °C. Proces produkcyjny przebiega podobnie w przypadku wytwarzania materiałów kompozytowych, takich jak te stosowane w tapicerkach drzwi samochodowych lub deskach rozdzielczych.

Monitorowanie temperatury w górnictwie

W górnictwie, dzięki IO-Link, zdigitalizowane zmierzone wartości temperatury mogą być przesyłane precyzyjnie i bez strat nawet na duże odległości. Nie ma również potrzeby podłączania każdego czujnika do szafy sterowniczej, ponieważ solidny moduł IO-Link jest montowany bezpośrednio na obiekcie.