You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Y-path

Y-path

Hvorfor Y-path?

Y-path stiller disse 95 % af procesdataene til rådighed direkte, uden omvejen via styringen. It og automatiseringsteknik forbindes for første gang enkelt og med få omkostninger indbyrdes fra sensoren til SAP®. Udnyt fordelene ved Y-stilen til intelligente løsninger inden for områderne

  • tilstandsovervågning,
  • energiovervågning,
  • kvalitetsovervågning,
  • Track & Trace og
  • fjernservice.

Interface til fabriknetværket

Hardware- og softwarekomponenterne muliggør en direkte netværksforbindelse af alle tilsluttede sensorer og aktuatorer med en lokal server via et ethernet-netværk. Via denne forbindelse kan maskindata, procesparametre og diagnosedata udlæses direkte og viderebehandles i IT-afdelingen.

Den brugervenlige serversoftware LINERECORDER SMART OBSERVER muliggør dataevaluering ved hjælp af kundespecificerede cockpitter. Via de samme kommunikationsmekanismer er det muligt at forbinde maskiner direkte med hinanden og udveksle produktionsrelevante data.

Om og hvilke data PLC’en giver videre til styringsniveauet, skal fastlægges i PLC-programmet. Beretninger og analyser kan også ske på overordnede niveauer. Forudsætningen for dette er en ekstra programmering af PLC-programmet.

Fra sensoren til SAP

For første gang er det muligt at overføre sensordata direkte til virksomhedens software, og det i hele fabrikken eller endda på verdensplan. Evalueringen af den indsamlede databasis i realtid muliggør en øgning af effektiviteten i produktionen og energibesparelse under stikordet Industry 4.0.

Y-path til Smart Factory

Komplet netværksforbindelse og omfattende udnyttelse af maskin- og sensordata er det erklærede mål for industri 4.0. Lyder nemt – mislykkes dog stadig i praksis på grund af mange forhindringer.

Diagnostik i karosseri afdelingen

IVECO har installeret et omfattende diagnose system sammen med ifms automations specialist der giver mulighed for tilstandsbaseret vedligeholdelse som effektivt modvirker produktionstab.