1. Startside
 2. Y-path
 3. Kvalitetsovervågning

Kvalitetsovervågning med Y-path fra ifm

Med dine maskiners målrettede dataregistrering forøger du det samlede anlægs effektivitet. Afbild anlægseffektivitetens aktuelle faktisk værdier og mulige optimeringer med LINERECORDER-modulet maskindataregistrering.

Udnyt mulighederne:

 • Reduktion af produktionsomkostningerne
 • Skabelse af transparens i produktionen
 • Forøgelse af det samlede anlægs effektivitet, anlægseffekt samt disponibilitet
 • Protokollering af maskinrelaterede hændelser
 • Protokollering af brugerrelaterede hændelser
 • Analyse af dataene: Tid, maskine, hændelse
 • Optimering af produktionsudstyr som maskiner, enkelte linjer, værktøjer eller materiale

Med LINERECORDER-modulet maskindataregistrering analyseres og dokumenteres afgørende produktionsparametre. Udsag om maskinudnyttelsen og produktionens effektivitet samt finding af fejl kan realiseres med anvendelsen af modulet maskindataregistrering.

Registrering af data for maskindisponibiliteten i henhold til:

 • OEE
 • SEMI-standard
 • VDI 3423 og overensstemmelse med VDMA 66412

Mulige rapporter FPY (First Pass Yield)

 • Pass / Fail
 • Fejlrate
 • Kvalitetsfaktor
 • Effektfaktor
 • Disponibilitetsfaktor
 • OEE-nummer

Anvendelseseksempel: Kvalitetsovervågning