You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. Y-path
 3. Tilstandsovervågning

Tilstandsovervågning med Y-path fra ifm

Tilstandsovervågning er en vigtig søjle i sammenhæng med industri 4.0. Sensorer leverer data, som gør det muligt at planlægge reparationen og placere den i et produktionsfrit tidsrum.

Udnyt mulighederne:

 • Uforfalskede sensorsignaler i analysen: Forbrugsdata til gasser og flydende medier videregives uforfalsket og uden manipulation til it-infrastrukturen
 • Analyse af flere procesrelevante værdier fra en sensor, for eksempel gennemstrømning og temperatur ved SM9000 via IO-link
 • Bedre interpretation af maskinsituationen på grund af den kombinerede visning af forskellige procesværdier i LINERECORDER SMART OBSERVER

LINERECORDER SMART OBSERVER-software

Tilstandsovervågningssoftwaren LINERECORDER SMART OBSERVER fra ifm er beregnet til tilstandsovervågning af systemer og iagttagelse af energiforbruget. Til analysen af situationen er der mangesidige analysemuligheder, i forbindelse med tilsvarende alarmeringsscenarier, til rådighed:

 • Alarmstyring
 • Aktuelle statusvisninger
 • Parallel visning af sammenligningsværdier fra tidligere
 • Betragtning af flere procesværdier i det samme tidsområde
 • Korrelation for flere tilstande

Onlineovervågning

Uafhængigt af tid og sted har brugere adgang til alle registrerede data, analyser og alarmmeldinger. Webbaseret kan alle informationer og funktionaliteter fra produktionsomgivelserne hentes frem og betjenes med sikker adgang fra hele verden, og der informeres omgående om fejl med sms eller e-mail.

Anvendelseseksempel: Tilstandsovervågning

Produktoversigt: