You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. 3D-smart-sensor O3M
  2. Applikationer
  3. Linjeføring

3D-smart-sensor O3M – linjeføring

En højtudviklet algoritmik med en generisk registrering af linjelignende konturer tilbyder maskinføreren et udvalg af registrerede linjer, som kan følges. Ved afbrudte konturer interpoleres dataene. Det sikrer, at justeringen ved små afbrydelser ikke afbrydes. En offset-funktion sørger for en finjustering mellem køretøjet og den linje, der skal følges.

Overblik over funktionen:

  • Automatisk registrering og justering af en skårlignende kontur.
  • Integrerede algoritmer til beregning af positionsafvigelsen i forhold til ideallinjen.
  • Udlæsning af volumenstrømmen [m³/s] for det materiale, der skal forarbejdes*.
  • Styrekorrektionsanbefaling til fortsat bearbejdning i maskinstyringen.

 

Inden for området landbrugsmaskiner er en pålidelig og effektiv høst særlig vigtig på terminsmarkedet. Til det formål har ifm i årevis udviklet sensorer og styringsteknik – specielt til den robuste udendørsanvendelse.

Med den smarte 3D-sensor O3M151 er der fra nu af en ny applikationsløsning til automatisk skår- eller linjeføring til rådighed. Med over 1.000 enkeltmålinger registreres en linjelignende kontur som for eksempel et skår på brøkdele af et sekund, og den følges automatisk.

 

Ud over den egentlige linjeføring kan høstmaterialets volumenstrøm beregnes samtidigt og sættevognstraktorens eller høstmaskinens hastighed tilpasses til den pågældende materialetilgang.

Sensoren stiller til det formål alle nødvendige data til rådighed for maskinstyringen for at realisere en assistancefunktion eller endda en automatisk styrehjælp.

* For at kunne udlæse volumenstrømmen er traktorens egenhastighed nødvendig.

Drue høstemaskine
For at aflaste føreren samt beskytte planterne transmitterer 3D sensoren alle relevante data til brug for automatisk styring langs rækkerne af vin op til maskinens kontrolsystem.