You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. 3D-smart-sensor O3M
  2. Applikationer
  3. Frilandsovervågning

3D-smart-sensor O3M – frilandsovervågning

Frilandsovervågning

Med den automatiske objektdetektering af op til 20 objekter inklusive klassificering af, om det handler om bevægede eller stående objekter, tilbyder 3D-sensoren mange forskellige muligheder for områdeovervågning.