You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Temperatursensorer efter anvendelse
  2. Måleteknologi

Måleteknologi

Tyndfilms målecelledesign

ifm anvender en højtudviklet konstruktionsmetode. RTD elementet vedhæftes først til en tynd filmbærer. Derved reduceres den termiske masse for de elektriske ledere. Filmbæreren og RTD-elementet fastgøres derefter til en speciel monteringsbærer. Bæreren placerer RTD-elementet på det helt rigtige sted og forbelaster RTD med konstant kraft mod sondestavens indvendige kappevæg. Dette lader RTD elementet få direkte og konstant kontrolleret kontakt til kappen, og minimerer mængden af termal masse, som separerer RTD-elementet fra procesmediet. Resultatet er hurtig og repeterbar respons!

Sensor tip construction

Almindelige RTD'er og temperaturinstrumenter har sensorelementet kapslet ind i spidsen af kappens rør. Indkapslingsblandingen fungerer som en isolator og forsinker varmeoverførslen til RTD elementet.Typisk kontrolleres RTD elementets placering ikke, men sænkes blot vha. sine ledninger til kappen og limes på plads. Begge disse faktorer medfører dårlig ensartethed, repeterbarhed og responstid.

ifm instrumenter, der bruger tyndfilmsspidsdesign omfatter TN, TR, TA, TK, TV, TT og TM familier.

Metallisk vedhæftet spids

Dette ifm design anvender en revolutionerende proces, der metallisk vedhæfter RTD-elementet direkte på den indvendige kobberbelagte væg på sondestavens spids. Dette skaber meget lav termal masse med en direkte metallisk vedhæftning for optimal varmeoverførsel. Den metalliske vedhæftningsteknologi eliminerer alle polymere dele, der muliggør, at sensoren anvendes ved højere temperaturer. Desuden tilbyder spidskonstruktionen responshastigheder dobbelt så hurtigt som vores allerede hurtige tyndfilmsdesign.

Billedet nedenfor viser forskellen i responstid fra den tynde filmkonstruktion til den metallisk vedhæftede konstruktion.

Den metallisk vedhæftede konstruktion er fantastisk til:

  • UHT (Ultra High Temperature) pasteuriseringsprocesser
  • HTST (High Temperature Short Time) pasteuriseringsprocesser
  • SIP (Steam-in-Place) måling
  • Løbende processer, hvor der kræves hurtig reaktionshastighed og kritisk temperaturmåling

ifm's TA2 instrumentfamilie til føde- og drikkevareindustrien / hygiejniske anvendelser anvender den metallisk vedhæftede spidskonstruktion.

Selvkontrollerende dobbelt elementspids

Designet på TCC instrumentfamilien omfatter to sensorelementer, der selv registrerer og sender en advarsel, hvis der forekommer signaldrift. PTC-elementet(Positive Temperature Coefficient) øger sin modstand ved stigende temperatur. NTC-elementet (Negative Temperature Coefficient) reducerer sin modstand ved stigende temperatur.

Da PTC og NTC reagerer på temperaturændringer i hver sin retning, kan mikroprocessoren måle forskellen mellem de to elementer og advare brugeren om et potentielt fald i præcisionen.

Infrarød teknologi uden kontakt

Infrarøde temperaturinstrumenter, også kaldet pyrometre, registrerer mængden af infrarød (IR) stråling udsendt fra objektet.En linse fokuserer den infrarøde stråling på en detektor, der konverterer energien til et elektronisk signal.Denne teknologi muliggør temperaturmåling fra afstand uden behov for at have kontakt med objektet.

Alle objekter med en temperatur over -273°C(0 K) stråler et vist niveau af infrarød energi. Objektets mulighed for at udsende denne energi er kendt som varmeudstråling (emissititet) (ε).Mange faktorer påvirker objektets varmeudstråling (emissivitet) herunder materiale og overfladefinish.Poleret metal har en meget lavere emissivitet end f.eks. det samme metal med en rå overflade.Emissivitetsinformationer fås via internet-søgninger, bøger, etc., men værdierne kan variere i praksis pga. omgivelser, form og andre faktorer.Denne tabel viser nogle eksempler:

Εmissivitetε

Materiale [%] Materiale [%]
Sort legeme 100 Glas 85...95
Grafit 98 Jernoxid 85...89
Hud, menneskelig 98 Emalje 84...88
Bageovn 96 Puds 80...90
Bitumen (tagpap) 96 Træ 80...90
Vand 92...98 Tekstiler 75...88
Asfalt 90...98 Radiator 80...85
Bordovn 95 Kobber, oxideret 78
Marmor 94 Chamotte 75
Gummi, sort 94 Aluminium 76
Mursten 93...96 Læder 75...80
Jord 92...96 Klinker, glaseret 75
Malinger og lak, mat 96 Papir 70...94
Malinger og lak, blank 92 Stål, rød oxideret 69
Kalkpuds 91 Plast, uigennemsigtig 65...95
Sand 90 Beton 55...65
Cement 90 Messing, oxideret 56...64
Brød i ovnen 88 Stål, rustbeskyttet 45

IR pyrometre er fantastiske til:

  • Detektion af tilstedeværelsen af meget varme objekter (op til 4500 °F)
  • Temperaturmåling på lignende objekter (emissivitetsfaktor nødvendig for præcis måling)
  • Industrier som asfaltproduktion, stålvalseværker, glasfabrikker, etc.

ifm tilbyder infrarøde temperatursensorer i vores TW serie.