You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Temperatur sensorer
  4. Kompakte transmittere for levnedsmiddelindustrien

Kompakte transmittere for levnedsmiddelindustrien

  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • Meget kort svartid
  • LED til visning af driftsstatus
  • Versioner til brug i hygiejniske anvendelser
  • Forskellige installationslængder fra 25...150 mm

Kompakte transmittere for levnedsmiddelindustrien


Kompakte transmittere til fødevareindustrien

De kompakte temperaturtransmittere er konciperet specielt til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien. De har en analog udgang med 4...20 mA.
Pt1000-måleelementet i klasse A opnår med den fabriksinterne kalibrering en høj nøjagtighed. En særlig detalje er foruden det store måleområde den fremragende responstid. På grund af den høje kapslingsklasse, det komplet sammensvejsede hus i rustfrit stål og den høje trykstyrke er transmitterne særligt velegnede til anvendelse i hygiejniske anvendelser. En lysdiode signalerer tydeligt, at de er klar til brug.
Sensorerne fås med forskellige pindlængder, procestilslutninger og måleområder. Et stort antal adaptere letter monteringen i processen.
Enhederne kan anvendes med 2 ledere eller 4 ledere. I 4-leder-anvendelse kan transmitteren parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.