You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Temperatursensorer efter anvendelse
  2. Konstruktionsteknologi

Konstruktionsteknologi

ifm one-piece design

Typiske RTD samlinger benytter et hovedkammerdesign.Se nedenfor for en oversigt over problemer med dette design. Mange af ifm's temperaturinstrumenter består af fuldsvejset konstruktion i 316 rustfrit stål IP69K hermetisk forseglet. Det fuldt kalibrerede og monteringsklare one-piece design løser alle de typiske driftproblemer ved hovedkammersystemer.

  • Intet behov for at matche, samle eller kalibrere.
  • Mange enheder tilbyder ekstrafunktioner som f.eks. 4-cifret numerisk display eller status-LED for at verificere drift ved brugsstedet.
  • Eftersom sensorerne er fuldt samlede, kalibrerede og testede på fabrikken, leveres mange af sensorerne med et kalibreringscertifikat som download. ifm kan tilbyde denne gratis service, idet der er indbygget kalibreringssikkerhed i vores produktions- og kvalitetssystemer.

Andre fordele ved ifm's konstruktion i ét stykke omfatter:

  • Eftersom RTD og elektronik er integreret er de kalibreret sammen i produktion. Dette giver en enkeltstående værdi for præcision i modsætning til den præcision man opnår ved at sammenstykke flere forskellige komponenter.
  • Bestilling er let med et enkelt 6-cifret artikelnummer i stedet for meget lange delnumre (20 cifre eller flere) til at angive den enkelte komponent.

Instrumenter, der anvender denne konstruktion, er familierne TA, TD og TCC.

Konkurrenternes hovedkammer

En af de mest almindelige konstruktionsmetoder for temperaturinstrumenter er hovedkammersamlingen. Den består af et sondestavskarosseri, en procestilslutning, samlemøtrik, et hovedkammer og enten en terminal eller en transmitter terminalpuk. Disse individuelle komponenter monteres sammen og forbindes manuelt til skrueterminaler.

Den færdige samling har flere ulemper:

  • Det er et åbent system. Alle komponenterne udsættes for luftfugtighed. Denne fugt kan nemt påvirke det følsomme milliohm-signal, som medfører drift.
  • Mange anvendelser udsættes for korrosive materialer. Disse sammensætter effekterne fra komponentdrift og ødelægger signalpræcisionen.
  • Eftersom hovedkammersystemerne kræver samling, er det vanskeligt at sikre korrekt kalibrering. Enhver ændring som f.eks. spænding af terminaler eller ændring af transmitterpukken, kræver at hele systemet kalibreres. Disse typer af åbne systemer har behov for konstant kalibreringstilpasning og er forbundet med høje ejeromkostninger pga. den påkrævede vedligeholdelse.