You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Temperatur sensorer
  4. Temperatur evalueringsenheder

Temperatur evalueringsenheder

  • Bredt temperaturevalueringsområde
  • Versioner med forskellige udgangskredse
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Lokal visning af aktuelle temperaturværdier
  • Automatisk registrering af tilsluttet sensortype

Temperatur evalueringsenheder


Temperaturevalueringsenheder

Med evalueringsenheden i serien TR til temperatursensorer kan signalerne fra modstandstemperatursensorer registreres pålideligt, analyseres og vises. I den forbindelse registrerer elektronikken automatisk, om der er tilsluttet Pt100- eller Pt1000-sensorer, uafhængigt af, om der anvendes to, tre eller fire ledere. Enhederne udmærker sig ved et stort måleområde.
Kritiske procestilstande, som for eksempel under- eller overskridelse af en grænsetemperatur, kan overvåges direkte ved hjælp af en koblingsudgang. Til den kontinuerlige temperaturmåling fås der enheder med en højtopløsende og skalerbar analog udgang. Med displayet kan den aktuelle procestemperatur aflæses på enheden til enhver tid.
Evalueringsenhederne kan kombineres med iskrunings- eller kontaktsensorer, pindsensorer eller temperatursensorer til hygiejniske anvendelser.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.