• Produkter
 • Brancher
 • IIoT & løsninger
 • Serviceydelser
 • Virksomhed
 1. Oversigt over niveausensorer
 2. Produktinnovationer
 3. Radar-niveausensor

Radar-niveausensor: Præcis overvågning i industrimiljøer

Problemfri niveauovervågning

LW2120-radar-niveausensoren måler væskestande og viskøse mediers niveauer i tanke med en højde på op til 10 meter præcist og uden blinde områder. Den anvendte 80 GHz-frekvens sikrer stabile og præcise måleresultater, selv hvis der er damp eller kondensat i tanken.

Med antenneforlængelsen, der fås som tilbehør, kan sensoren også anvendes uden for lukkede metaltanke, for eksempel på åbne kar. Radar-målesystemet kan trænge igennem ikke-metalliske vægge, dvs. at niveausensoren også kan detektere niveauer i plasttanke fra den udvendige side.

Hvad er fordelene ved radar-niveausensoren?

Optimal ydeevne
80 GHz-teknologien giver mulighed for fokuseret og præcis niveaumåling, selv til krævende anvendelsesformål, der involverer kondensation, vind, damp, sollys eller temperatursvingninger.
Berøringsfrit måleprincip
Det berøringsfrie måleprincip forhindrer funktionsfejl forårsaget af omrøringsudstyr. Selv procestilstande som tæthed, viskositet, temperatur, tryk og pH påvirker ikke målingen.
Forstyrrende strukturer undertrykkes af intelligent algoritme
Forstyrrende strukturer undertrykkes af den intelligente algoritme, minimerer parameterindstillingen og sikrer en pålidelig og problemfri niveaumåling.
Nem opsætning sparer omkostninger og tid
Standard M12-tilslutningsteknologi reducerer fejl under opsætningen. Der kræves kun én værdi til parameterindstilling, hvilket gør opsætningen hurtig og nem.
Fleksibel anvendelse
Med antenneforlængelsen, der fås som tilbehør, kan sensoren også anvendes uden for lukkede plasttanke og oven for åbne tanke.

Anvendelsesområder

Use case - vandbehandling

Berøringsfri radarmåling i tanke

EnviroFALK GmbH har i mere end 30 år konstrueret, fremstillet og solgt systemer til rent og ultrarent vand til en lang række industrier i hele verden. EnviroFALK anvender LW2120-radar-niveausensoren til berøringsfri niveauovervågning i tanke.

Sensoren kan detektere niveauer op til en højde på 10 meter uden blinde zoner og med en opløsning på én millimeter. Den anvendte 80 GHz-frekvens sikrer stabile og præcise måleresultater, selv på trange steder. Med antenneforlængelsen, der fås som tilbehør, kan sensoren også anvendes uden for lukkede metaltanke, for eksempel på åbne kar eller plasttanke.

Standard M12-tilslutningsteknologien sikrer fejlfri installation på få minutter, samtidig med at IO-Link gør fjernindstilling og -aflæsning af parametre nem. Den intelligente algoritme i enheden gør parameterindstilling via IO-Link legende let: Efter referencehøjden er indstillet én gang, stiller sensoren omgående det nøjagtige niveau til rådighed via IO-Link.

Til visse anvendelsesformål anvender vi radarsensoren i stedet for hydrostatisk niveaumåling. Dette anmoder f.eks. slutkunder inden for det ultrarene område om, hvor hver skrueforbindelse og hvert målepunkt er en potentiel kontamineringskilde. Til sådanne anvendelsesområder er det en fordel at bruge en radarsensor til niveaumåling, fordi sensoren installeres uden for tankens dæksel og ikke kommer i kontakt med mediet.

Maximilian Meurer Measurement and Control Engineer hos EnviroFALK GmbH

Systemforbindelse

Merværdi takket være IO-Linket

 • Fjernvedligeholdelse
  Fjernvedligeholdelse og parameterindstilling via etablerede feltbus-systemer og IO-Link
  - Overbygninger er ikke nødvendige
  - Omkostningsbesparelser og øget sikkerhed
 • Tilslut & arbejd
  Radarsensoren kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link. Kræver kun en parameter.
 • Tabsfri datatransmission
  IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer radarniveaumåling?

Teknologi

Enheden fungerer i overensstemmelse med FMCW-metoden (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Frekvensmoduleret kontinuerlig bølge)). Der sendes elektromagnetiske impulser i GHz-området til mediet ved en konstant skiftende frekvens mellem 77 og 81 GHz. Da senderen kontinuerligt skifter frekvensen for det overførte signal, er der en frekvensforskel mellem det overførte signal og det reflekterede signal. Frekvensen for det reflekterede signal trækkes fra frekvensen for det signal, der overføres på det pågældende tidspunkt, og medfører et lavfrekvenssignal, der er proportionalt med afstanden til niveauet. Dette signal behandles yderligere for at opnå hurtige, sikre og yderst præcise niveaumålinger.

Radarsensor certificeret til brug i hygiejniske områder

Leder du efter en radar-niveausensor til anvendelse i hygiejniske områder? Så er LW2720 det rigtige valg.

Denne sensor er konstrueret til anvendelse i hygiejniske tanke på op til 10 meter, og selv brug af spraykugler, omrøringsudstyr eller forskellige medier hindrer ikke, at den fungerer korrekt.