You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States

Konfigurering og overvågning af IO-Link enheder via Bluetooth-adapter

Den nye IO-Link Bluetooth-adapter giver adgang til sensorer fra din smartphone*
Let parameterindstilling og læsning af procesværdier og hændelser for alle IO-Link enheder, der er forbundet med masteren
ifm moneo blue er gratis for iOS og Android
Nem parameterindstilling af mange sensorer takket være grafisk visning
Med beskyttelsesgrad IP69K er adapteren også velegnet til brug inden for hygiejniske områder 

Kontrol og konfiguration af IO-Link sensorer på din smartphone
Med Bluetooth-adapteren til IO-Link mastere tilbyder ifm en nem måde til læsning af data fra IO-Link master samt tilsluttede enheder, samt tilpasning af parametre. Procesflowet kan opretholdes ved at reagere på situationen uden først at forlade anlægget og henvende sig i IT-afdelingen. Adgangskodebeskyttelse forebygger uønsket manipulation ved den eksisterende parameterisering.

Gratis app muliggør grafisk visning
Højdepunktet ved den intuitive app, som er gratis for Apple og Android smartphones, er at den indeholder grafisk visning, hvilket f.eks. gør parameterindstillingen af TCC temperatursensoren eller MVQ101 ventilsensoren lettere.

Software- og hardwarekrav
Appen kræver iOS fra version 10.3 eller Android fra version 5.0. Din smartphone skal understøtte Bluetooth 4.1. Visning på tablets er allerede mulig, en fuld tabletversion bliver tilgængelig med de kommende opdateringer.
Bluetooth-adapteren kan anvendes sammen med alle ifm IO-Link mastere fra firmwareversion 2.1. Både Bluetooth Classic og Bluetooth Low Energy (BTLE) understøttes. Rækkevidden er ca. 10 til 30 meter, afhængig af den respektive installationssituation.

Overførsel af registrerede procesdata via e-mail
Bluetooth-adapteren kan registrere procesdata. Registreringerne kan derefter sendes som en zipfil til yderligere evaluering på computeren direkte fra moneo blue.

* Listen over lande, som kan bruge dette stik er angivet i Bluetooth-stikkets dataark.

Bruger applikation indenfor fødevareproduktionsanlæg

Kunden vil gerne kunne justere ventilerne, så de passer til produktstrømmen. Bluetooth-adapteren er en simpel løsning. Den tilsluttes til masteren og sammen med den gratis moneo|blue app, som kan downloades på en smartphone eller tablet, kan ventilpositionerne justeres manuelt ved at følge de passende sensorværdier. En registreringstilstand giver tilladelse til, at procesdata kan registreres til godkendelsesformål og er tilgængelig under opstartsfaser.

FAQs