You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. Vibrace
 2. Technologie
 3. Základy vibrodiagnostiky

Základy vibrací

Vibrace – opakovaný pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy. Vibrace je obecně reprezentována sinusoidou.

Perioda (T) – čas v sekundách potřebný k provedení jednoho kompletního cyklu.

Frekvence (F) – počet cyklů dokončených za jednu sekundu; tato hodnota je převrácenou hodnotou periody, jednotkou je Hertz.

Měrné jednotky

 • Výchylka (D) – odchylka měřeného bodu od klidové polohy, v palcích nebo milimetrech. Obvykle se používá pro aplikace, kde je frekvence nižší než 500 Hz.
 • Rychlost (v) – rychlost změny výchylky (v = D / t), uvádí se v palcích za sekundu nebo v milimetrech za sekundu. Obvykle se používá pro aplikace v rozsahu frekvence 2...2000 Hz. Většina zařízení poháněných motory s otáčkami od 600 do 3000 ot/min bude spadat do tohoto frekvenčního rozsahu.
 • Akcelerace (zrychlení) (a) – velikost změny rychlosti (a = D / t2), uvádí se v palcích za sekundu na druhou nebo v milimetrech za sekundu na druhou. 1 g = 386 in/s2=9,8 m/s2. Obvykle se používá pro aplikace v rozsahu frekvencí 4...20 000 Hz.
 • Amplituda – maximální výchylka
  • Peak (Špička) – nula až maximální kladná nebo záporná hodnota.
  • Peak-to-Peak – maximální kladná až maximální záporná hodnota.
  • RMS – 0,707 krát hodnota špičky.