You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. Vibrace
 2. Technologie
 3. Časová doména

Časová doména

Každý rotační stroj má svou vlastní vibrační charakteristiku tvořenou kombinací jednotlivých frekvencí. Amplituda této charakteristiky se mění, když stroj pracuje v neobvyklém režimu, jako je nevývaha nebo opotřebení ložiska.

 • Vibrace v časové doméně jsou celkové vibrace stroje.To je to, co cítíte, když položíte ruku na stroj, a je to kombinace jednotlivých frekvencí.
 • Vibrace ve frekvenční doméně izoluje jednotlivé frekvence. To umožňuje určit zdroje závad dříve, než stroj selže.

Pro ilustraci časových a frekvenčních domén uvažujte o orchestru složeném z mnoha různých nástrojů. Každý hudebník hraje na nástroj se specifickým partem.To představuje frekvenční doménu zobrazenou v červené, fialové a modré křivce na obrázku níže. Celkový zvuk orchestru je součtem všech jednotlivých nástrojů a na obrázku je reprezentován zelenou čarou.

 • Časová doména monitoruje amplitudu signálu v čase.
 • Frekvenční doména monitoruje amplitudu signálu podle frekvence.

Efektivní rychlost (v-RMS) a zrychlení (a-RMS)

Ve statistice je hodnota RMS (Root Mean Square – efektivní hodnota) druhou odmocninou aritmetického průměru čtverců hodnot naměřených během dotyčného časového intervalu.

Při monitorování vibrací jsou v-RMS a a-RMS naměřené hodnoty běžně používané v časové doméně pro celkové vibrace stroje. Tyto naměřené hodnoty se používají ke zjištění:

 • rezonance
 • cvakání
 • opotřebení převodů
 • atd.

Obrázek níže ukazuje měření v časové doméně (buď rychlosti, nebo zrychlení). Zvýrazněné oblasti označují hodnotu RMS během specifikovaného období. Protože efektivní hodnota RMS používá druhou mocninu naměřené hodnoty, jedná se vždy o kladnou hodnotu.

špičkové zrychlení (a-Peak)

Na rozdíl od efektivní hodnoty RMS, zachycuje špičková hodnota nejvyšší hodnotu amplitudy dané frekvence. Zvýrazněné oblasti na obrázku dále označují špičkové hodnoty. Naměřené hodnoty se používají k těmto účelům:

 • Detekce kolize
 • Zadírání
 • Poškození ložiska, které již nastalo