You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Vibrace

Co kdyby vaše vybavení dokázalo spustit alarm dříve než dojde k poruše?Detekce a integrované vyhodnocení signálů vibrací slouží jako základna hladké integrace sledování technického stavu online a údržby v reálném čase do systémů automatizace a do řídicích systémů.

  • Eliminujte neplánované prostoje
  • Monitorujte klíčové indikátory technického stavu stroje, abyste dokázali předvídat a plánovat činnosti údržby.
  • Implementujte pokročilé monitorování vibrací v reálném čase bez složitosti tradičních systémů.
  • Integrujte je do svých procesních systémů.

Systémy k monitorování vibrací – od senzoru k ERP (Enterprise Resource Planning – plánování podnikových zdrojů)

Společnost ifm dodává široké spektrum řešení vibrací počínaje jednoduchými spínači až po plně programovatelné systémy zaměřené na zlepšení doby provozuschopnosti stroje a zvýšení celkové ziskovosti.

Které z řešení uvedených dále nejlépe popisuje vaši aplikaci nebo stroj?Klikněte na požadovanou platformu a získejte další informace.

  Platforma senzoru vibrací
Jeden bod Několik bodů Monitorování IO-Link Vyhodnocovací jednotka
Použití Stroje

VK

VT

VN VV VSE

Základní monitorování

Jednoduché stroje, jednoduchý
spínač / analogový
výstup

Jednoduché motory a ventilátory ++ ++ +++  
           

Několik měření míst

Několik indikátorů
pro široký rozsah poruchových stavů

Nepřímo řízené ventilátory a čerpadla   ++ +++ +
           

Systém Ethernet s několika měřeními

Snadné zavádění, několik bodů, schopnost propojení do sítě

Dmychadla a jednoduché reduktory rychlosti     +++ ++
           

Komplexní monitorování strojů a hlídání procesů

Stroje vyžadující více bodů s možností kořenové příčiny a hlídáním procesů

Odstředivé kompresory a obráběcí stroje     ++ +++

Způsoby integrace

Online sledování technického stavu a údržbu v reálném čase lze snadno přidat do existující architektury řízení a sítě. Výsledný systém lze snadno rozšiřovat v souladu s měnícími se potřebami.