You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Optimalizace spotřeby energie
  2. Stlačený vzduch
  3. Výpočet návratnosti investic

Výpočet návratnosti investic

Úniky stlačeného vzduchu představují statisíce korun ročně. Následující příklad je typický pro středně velký výrobní závod.

Předpoklad:
3 x 160 kW kompresory
10 strojů
6800 hodin provozu za rok
Úniky představují 25% ročních nákladů

Celkové roční náklady:

Náklady na ztráty v důsledku úniků:

Číslo součástky: Ceníková cena Mnž. Souhrn
AL1322 8800 CZK 4 32000 CZK
SD8500 18000 CZK 10 180000 CZK
SD1540 18000 CZK 3 54000 CZK
EVC108 830 CZK 13 10790 CZK
E18423 1400 CZK 4 5600 CZK
Celkem projekt 282390 CZK

Výpočet návratnosti investic
282390 CZK/ 1000 000 × 12 = 3,38 měsíců návratnosti