You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. Optimalizace spotřeby energie
 2. Stlačený vzduch
 3. Jak začít?

Jak začnete snižovat úniky vzduchu ve svých systémech stlačeného vzduchu?

Dospěli jsme k názoru, že úniky v systémech generují 30% nebo vyšší ztráty a že ztráty jsou nákladné. Následující text podrobně uvádí 9 obecných kroků, které je třeba zavést s cílem zajistit úspěšnou detekci úniků. Zdá se to možná složité, ale návratnost investic se vyplatí.

Krok 1 – Zaveďte standardní hodnoty spotřeby stlačeného vzduchu

Nejspolehlivější metodou, jak zjistit spotřebu stlačeného vzduchu, je instalovat jeden nebo několik průtokoměrů.

 • Nejpoužívanějším principem je kalorimetrické měření průtoku vzduchu, které používá dva termistory – jeden kompenzační a jeden měřicí.
 • Průtok je úměrný množství energie potřebné k udržení konstantního teplotního rozdílu mezi senzory.
 • Stlačený vzduch musí být řádně vysušen, protože vlhkost ve vzduchu ovlivňuje naměřený průtok.
 • Průtok je meřen jako aktuální a celkový.

Většina velkoobjemových úniků se pravděpodobně nenachází v hlavních rozvodech stlačeného vzduchu, protože je tam méně spojů potrubí. Instalace v těchto potrubích však pomůže poskytnout celkový přehled základní úrovně spotřeby.

Úniky jsou nejpravděpodobnější v odbočkách potrubí k několika strojům (monitorování zóny) nebo v místě koncové spotřeby (monitorování jednotlivých strojů). Chcete-li svůj výrobní závod rozdělit na zóny, zvažte následující:

 • velikosti potrubí
 • průtok vzduchu
 • počet potenciálních bodů úniku
 • počet bodů spotřeby

Nabízíme speciální snímače pro velké i malé průměry potrubí.

Krok 2 – Odhadněte ztráty v důsledku úniků

Jakmile stanovíte základní spotřebu stlačeného vzduchu, pak každé navýšení spotřeby nad tuto hodnotu představuje únik. Jak jsme již řekli dříve, 20–30% spotřeby tvoří úniky.

Pokud jste v tomto kroku úniky odhalili, potom v níže uvedené tabulce najdete jejich referenční hodnoty.

Odhadované ztráty stlačeného vzduchu v důsledku úniků (Nl/m = normální litry za minutu)

Velikost otvoru Tlak stlačeného vzduchu
5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar
1/16" 91 Nl/m 99 Nl/m 108 Nl/m
1/8" 360 Nl/m 400 Nl/m 436 Nl/m
1/4" 1444 Nl/m 1586 Nl/m 1756 Nl/m
Krok 3 – Určete náklady na úniky

Chcete-li úniky vyčíslit v penězích, potřebujete vědět:

 • Odhadovaná ztráta Nl/m za minutu z kroku 2
 • kW/m3 uváděné výrobcem kompresoru
 • Roční hodiny provozu
 • CZK/kWh sazby za elektřinu

K určení nákladů na úniky použijte výpočet.

Krok 4 – Vyhledejte úniky

Tradiční metody detekce úniků jsou náročné na pracovní sílu a jejich výsledky jsou poměrně nejisté.

 • Poslechem
 • Mýdlová voda kolem spojů a těsnění
 • Ultrazvukový detektor úniků

Je-li v zóně nebo ve stroji instalován průtokoměr řady SD

 • Neustálé měření spotřeby stlačeného vzduchu a úniku
 • Poskytuje užitečné informace o výkonu stroje v čase nebo k porovnání spotřeby identických strojů
 • Pomáhá identifikovat oblasti úniků, takže se tým údržby může soustředit na jejich opravy a nemusí je vyhledávat
Krok 5 – Zdokumentujte úniky a stanovte prioritu jejich oprav

Zdokumentujte umístění, typ, velikost a odhadované náklady na únik. Stanovte prioritu opravy.

 • Největší úniky pro největší úspory
 • Nejsnadněji odstranitelné úniky k dosažení rychlého výsledku
 • Úniky ovlivňující nejvíce výkonnost stroje
Krok 6 – Seřiďte řídicí prvky kompresoru

Ovládací prvky systému stlačeného vzduchu regulují tlak v systému přizpůsobením nabídky poptávce. Odstraňováním netěsností vaše spotřeba stlačeného vzduchu klesá. Pravděpodobně budete muset upravit svou strategii řízení při spouštění/zastavování, zatěžování/odlehčování atd. Dobře zavedený program detekce úniků může díky optimalizaci stávajícího systému eliminovat potřebu dalšího kompresoru.

Krok 7 – Zdokumentujte opravy

Kolik úniků bylo opraveno? Jak velké byly tyto úniky? Tyto informace se použijí v dalším kroku k vyčíslení úspor. Dokumentace také pomůže identifikovat úniky, které se mohou opakovat v některých operacích vašeho výrobního procesu. Když to budete vědět, umožní vám to prověřit, zda ve vašem procesu nelze zavést celková zlepšení.

Krok 8 – Porovnejte výsledky se základním zjištěním a zveřejněte je

Jaké trendy nyní vidíte ve své spotřebě? Použijte rozdíl mezi původní a novou spotřebou a spočítejte úspory energie díky provedeným dokumentovaným opravám.

Nezapomeňte tyto výsledky sdělit vedoucímu správy budov/zařízení ve vašem závodě. Prezentace těchto úspor podpoří a obhájí stávající a budoucí investice do vašeho procesu detekce úniků.

Krok 9 – Začněte znovu

Procesy nejsou pouhá řada diskrétních kroků; jsou průběžné. Zopakujte cyklus zlepšování a sledujte celkovou účinnost vašeho zařízení.