• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

мобилен IoT портал за глобален обмен на данни

Интерфейс между машина и човек

Мобилният IoT шлюз е интерфейсът за диалог между мобилната машина и нивото на облака. Чрез Ethernet интерфейс и в бъдеще също чрез CAN, шлюзът предава всички необходими данни от автомобила към облака чрез мобилна мрежа или WLAN.
Самият шлюз може също да предава информация за ускорение и наклон, както и данни за позицията.

Ефективно планиране на поддръжката и експлоатацията

Мобилният IoT шлюз се конфигурира чрез IoT пакета на ifm, който може да се използва безплатно. След това данните и информацията могат да бъдат показани и обработени в централна ИТ базирана система за управление на машини. В IoT портала, който също е наличен в IoT пакета, можете например да следите текущата техническа изправност на вашите машини по всяко време чрез свободно конфигурируеми табла за управление.

Това означава, че на изискванията за поддръжка може да се отговори бързо и целенасочено, намалявайки времето на престой до минимум. Освен това е възможно да импортирате специфични за приложението конфигурации на машината или софтуерни актуализации чрез мобилната мрежа. Благодарение на сателитното позициониране, местоположението на машината може да бъде определено точно по всяко време. За опростена локална поддръжка шлюзът може да бъде достъпен и чрез WLAN или Bluetooth.