• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

ISOBUS шлюз за селскостопанска техника

Ефективното интелигентно земеделие стана лесно

ISOBUS шлюзът позволява лесно интегриране на свързаните с интелигентното земеделие ISOBUS функционалности в програмата за управление на селскостопанските допълнителни устройства. Благодарение на доставената библиотека с функции ISOBUS, визуализацията за допълнителното устройство може да се конфигурира бързо и удобно с помощта на CODESYS V2.3 или V3.5.

Благодарение на оптимизираната обработка на данни се предават само стойностите, които трябва да се визуализират на свързания дисплей, което значително намалява натоварването на шината за данни.

Пълно използване на Task Controller

В допълнение към виртуалния терминал и функцията AUX-N (допълнителна контролна функция), функциите за автоматизация TC-Basic, TC-Geographic и TC-Section Control на интелигентния земеделски интерфейс „Task Controller“ също могат да се използват изцяло чрез шлюза ISOBUS. Благодарение на конекторът M12 ISOBUS, шлюзът може лесно да бъде свързан с всеки мобилен контролер на ifm чрез CAN интерфейса, дори и на по-късен етап.

Няма да се изискват допълнителни лицензионни такси за използване на ISOBUS шлюза, сертифициран от AEF.