• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Бърза реакция, прецизен сензор за поток

Ефективно производство, осигуряващо необходимото ниво на качество

Сензорите за поток тип SBT осигуряват качество и ефективност във вашите производствени процеси, например в инжекционни леярски инсталации, производство на гуми или производство на заместители на месо. Сензорът бързо и прецизно определя скоростта на потока на средата, използвана за контрол на съответстващата температура, за да загрее или охлади матрицата в зависимост от етапа на процеса. В процеса той няма да бъде засегнат от въздушни мехурчета.

Благодарение на високата повторяемост, отклоненията от зададената точка се откриват на ранен етап, дори когато дебитите са много ниски. Избягват се скъпи бракове поради преждевременно или непълно охлаждане.

Ранно идентифициране на изискванията за поддръжка

В зависимост от естеството на нагряващата или охлаждащата среда, каналите, включени в шприцформата за съответстващ контрол на температурата, могат да се запушат с течение на времето. Отлагания като варовик или частици мръсотия могат да намалят или дори да попречат на потока на нагревателната или охлаждащата среда. Прецизната сензорна технология помага бързо да се идентифицират изискванията за поддръжка в запушената тръбопроводна система и да се предотврати влошаване на качеството.

Модерно управление на енергията

Мониторингът на потока и температурата е доказал своята стойност в процесите за контрол на температурата. По този начин консумацията на енергия от производствения процес може лесно да се наблюдава и оптимизира чрез прецизен контрол на температурата и потока.