You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Измерване на дебит без никакви пречки: ултразвуковият сензор SU Puresonic

  • Точно измерване на дебита на свръхчиста вода и вода
  • Здравата измервателна тръба без компоненти, изработена от неръждаема стомана, предлага висока устойчивост на средата и постоянна устойчивост на проникването
  • Светодиодът за работно състояние сигнализира състоянието на сензора съгласно Namur NE107
  • Заключенията за качеството на процеса са възможни на базата на предоставената сила на сигнала

Прецизни данни от измерването дори на свръхчиста вода

SU Puresonic открива скорост на водния поток с висока точност при обеми до 1000 л/мин. Благодарение на ултразвуковата технология това важи и за свръхчиста вода с ниска проводимост, произведена в инсталации за обратна осмоза. В комбинация със сензорите за проводимост от фамилията LDL може да се установи надежден контрол на качеството в процеса на филтриране.
Измервателната тръба на SU Puresonic е изработена от неръждаема стомана и е без измервателни елементи, уплътнения и движещи се части. Това означава, че неизправностите, причинени от повреда, течове или запушвания, които могат да се появят в механични системи като работни колела или турбини, или спадове на налягането, свързани с дизайна, са изключени от самото начало.

Силата на сигнала като показател за качество и поддръжка

Непрекъснато наблюдаваната сила на сигнала дава възможност да се направят изводи за качеството на средата или необходимостта от поддръжка. Стойността на спадане може да е индикатор за увеличаване на частиците в средата или отлаганията по вътрешната стена на тръбата. Силата на сигнала се предава ациклично чрез IO-Link и по този начин дава възможност да се планира работата по поддръжката или да се коригира последователността на процеса на ранен етап. Това гарантира изключително високо качество на продукта. Тази функция се прилага и за конвенционални системи, които все още нямат IO-Link. Ако силата на сигнала падне под предварително зададено ниво, състоянието на устройството ще се промени и сензорът ще сигнализира това чрез диагностичния изход и светодиода за работно състояние.

Аксесоари