You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0
  2. Vibratie monitoring

Vibratie monitoring – detecteer optredende schade in een vroegtijdig stadium en vermijd aanzienlijke gevolgkosten

Waarom vibratie monitoring?
Iedere machine genereert trillingen tijdens haar werking. Deze trillingen kunnen snel een ontoelaatbaar niveau overschrijden als gevolg van b.v. onbalans, uitlijnfouten of resonanties. Een verhoging in de oscillatie amplitude heeft een negatief effect op de toestand van de machine en verlaagt daardoor de levensduur.

Het resultaat: ongeplande storingen en een kortere levensduur

De oplossing met de efector octavis:
De totale vibratiesnelheden worden gebruikt in industriestandaards om de conditie van complete machines te evalueren. ISO 10816 categoriseert machines, ISO 14694 ventilatoren, grenswaarden tegen overbelasting, veroorzaakt door trillingen worden aanbevolen.

Efector octavis bewaakt machines voor het overschrijden van toegestane grenswaarden. Indien beschadigingen in een vroegtijdig stadium worden gedetecteerd, kan het desbetreffende component vervangen worden waardoor gevolgschade is te voorkomen.

Monitoren vibratiesnelheden.

De trillingssensor VK bewaakt online de totale vibratieconditie van machines en installaties volgens de norm ISO 10816. De sensor meet de effectieve trillingssnelheden op niet-roterende behuizingsoppervlakten en genereert een alarm als de vibraties van de machine te sterk worden.

Detecteren van onbalans en schokken in de tijd

Vibratieniveaus in machines kunnen snel overschreden worden door onbalans, uitlijnfouten of lagerbeschadigingen.

Het resultaat: onverwachte storingen en een kortere levensduur. Met de VN-sensor zijn vibraties en schokken continu te detecteren, te identificeren en te documenteren.

Bewaak tot 4 meetpunten.

Met de sensor type VSA/ VSP zijn machinevibraties te meten op de meest onmogelijke plaatsen. Tot 4 meetpunten zijn te bewaken en te documenteren in combinatie met de verwerkingselektronica van het type VSE. De Ethernet- en veldbusinterfaces vereenvoudigen de netwerkverbindingen en diagnose op afstand.

Deze productgroepen kunnen wij u aanraden