You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0
  2. Machines beschermen en processen bewaken

Machines beschermen en processen bewaken. Verminder uitval en/of afkeur en gevolgschade.

Waarom machines beschermen en processen bewaken?
Verkeerde settings en procesparameters of verkeerde gereedschappen kunnen leiden tot botsingen tussen componenten en de aandrijfassen, te hoge belastingen op de spindel (verhoogde slijtage) of tot een slechte kwaliteit. De resultaten zijn hoge gevolgkosten, een kortere levensduur en afkeur.

De oplossing met de octavis efector:
door permanent te meten en de waardes te beoordelen van verschillende vibratie karakteristieken is het mogelijk een ideale bewaking en diagnostiek te verkrijgen van de gereedschap spindel. Op basis van de dynamische toename van de signaalsterkte worden botsingen in de tijd gedetecteerd en gevisualiseerd. De schakeluitgang kan binnen een milliseconde reageren op een botsing om gevolgschade tot een minimum te beperken of zelfs te voorkomen. De integratie van de vibratie monitoring in de machinebesturing via een veldbusinterface geeft de mogelijkheid een ideale aanpassing te doen (wijzigen van de alarmwaarden, onderdrukken van karakteristieke waarden die tijdens het productieproces niet geëvalueerd kunnen worden, b.v. de spindellagers) op basis van de status die de machine op dat moment heeft.

Detecteer ongewone trillingen

De micro mechanische versnellingssensor type VSA wordt op de behuizing van de spindel geschroefd en detecteert de meest subtiele veranderingen in het trillingsspectrum van het te meten object.

De sensor is bestand tegen snelle bewegingen en hoge krachten zonder ook maar problemen te ondervinden.

Voorkom gevolgschade aan machine gereedschappen

Veranderingen in snijkrachten, veroorzaakt door stompe boormachines of bij ophopen van spaanders worden gedetecteerd op basis van veranderende trillingskarakteristieken.

Aan ieder type gereedschap is een individuele tolerantielimiet toe te kennen b.v. een drempelwaarde voor een waarschuwings- en uitschakelsignaal.

Beschadigingen aan een werkstuk kunnen zo op een betrouwbare wijze worden vermeden.