• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. Palletherkenningssysteem PDS

Palletherkenning: Pick-processen versnellen met PDS

Het palletherkenningssysteem PDS (Pallet Detection System) is een software-oplossing voor snellere, volautomatische detectie van alle standaard pallettypes met twee ssteeksleuven in zes vrijheidsgraden. In combinatie met de O3D3xx-hardware wordt de positie van de pallet sneller gedetecteerd, zonder dat de precisie wordt beïnvloed. Daarmee wordt de totale cyclusduur van de palletherkenning verlaagd bij autonome en deels autonome voertuigen voor pallethandling.

Het palletherkenningssysteem verhoogt de prestaties van autonome en deels autonome voertuigen, doordat de herkenningssnelheid van de palletpositie verhoogd wordt, zonder dat ten kosten van de precisie gaat.

Tijdsbesparing per pick-procedure

Actueel 5 sec
PDS 0,8 sec
Δ tijd 4,2 sec

Vergelijkbare use case bij Tecnoferrari met software die door de klant zelf is gemaakt

Efficiëntietoename met PDS
De gegevens zijn gebaseerd op 12 pick-handelingen per uur per voertuig

OEE (totale installatierendement) is de norm voor de meting van de productieproductiviteit. Eenvoudig gezegd is dit de procentuele waarde van de daadwerkelijk productieve activiteit van de installatie binnen de totale voorkomende productietijd.


Beschikbaarheid

Som van de geplande uren - verloren tijd

Som van de geplande uren


Rendement

Daadwerkelijke machinesnelheid

Ontwerpsnelheid van de machine


Kwaliteitsfactor

Aantal goede producten

Totaal aantal geproduceerde producten

De ongetwijfeld belangrijkste indicator van de OEE voor een roboticatoepassing is het rendement waarbij langzame cycli en kleine stops worden gedetecteerd. De waarde geeft aan hoeveel procent van de maximaal mogelijke capaciteit bereikt wordt. Lees: Hoe efficiënt de toepassing in werkelijkheid is. Met PDS wordt het rendement – en zodoende de efficiëntie – verhoogd, omdat de tijd die nodig is om een pallet op te nemen, wordt verkort.