You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. O3D-sensor

3D-sensor

Industriële 3D-beeldverwerking

Beelden en objecten in één blik.

Optische 3D-sensoren zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld de registratie van volume, afstand of vulhoogte. Ze meten puntsgewijs de afstand tussen de sensor en het dichtstbijzijnde oppervlak met behulp van het lichtlooptijdproces. De apparaten verlichten het gebied met een interne of een externe infrarood-lichtbron en berekenen de afstand op basis van het licht dat van het oppervlak reflecteert.

De sensoren voor industrieel gebruik worden in toepassingen gebruikt waarin de volledigheid wordt gecontroleerd, het volume wordt bepaald, objecten worden gesorteerd en gedepalletiseerd en tevens robots moeten worden genavigeerd.