• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Сталий розвиток
  2. Навколишнє середовище

Екологія – відповідальність за довкілля

Філософія

Філософія ifm чітко визначає наш підхід до максимально дбайливого управління природними ресурсами. Ми вимагаємо та підтримуємо екологічно свідомі рішення та поведінку як у компанії, так і з нашими діловими партнерами.

Екологічна політика

Екологічна політика ifm electronic gmbh базується на нашій корпоративній філософії. Це бачення, на якому базується наша система управління навколишнім середовищем, і основа для цілей і принципів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Наші дії визначаються не лише правовими нормами, а й екологічною свідомістю, щоб брати на себе відповідальність за вплив і наслідки наших дій.

Екологічний менеджмент і публікації

Щоб відповідати нашій екологічній відповідальності всередині компанії та постійно оптимізувати захист навколишнього середовища, наша система управління навколишнім середовищем була створена понад 20 років тому та сертифікована в 2020 році відповідно до DIN EN ISO 14001 та EMAS (ЄС Еко-Аудит). Щороку ми публікуємо екологічну заяву - німецькою мовою - відповідно до стандарту EMAS. Тут ми надаємо інформацію про нашу систему управління навколишнім середовищем, а також наші екологічні результати, цілі та заходи.

Огляд екологічних тем в ifm також наведено в інформаційному листі щодо сталого розвитку, а також у нашому випуску «Стале мислення та дія. Управління якістю, охороною навколишнього середовища та охороною праці ifm». Він містить нашу корпоративну екологічну політику, вжиті заходи захисту навколишнього середовища, а також інформацію про критичні речовини.

Екологічні заходи

Створення відділу «Охорона праці та навколишнього середовища» ifm датується 1991 роком. Таким чином, ми можемо озирнутися на довгий час з великим досвідом і, відповідно, на такий же довгий список вжитих заходів з охорони навколишнього середовища. Це, наприклад, постійне розширення заходів з енергоефективності, заміна екологічно небезпечних речовин, комплексні запобіжні заходи та щорічна підготовка оперативного екологічного балансу з 1993 року. Поточні екологічні цілі та заходи викладені в екологічній програмі EMAS і оновлюються щорічно. Крім того, ifm взяла на себе зобов’язання щодо кліматичної нейтральності у своїй діяльності до 2030 року. З цією метою група компаній дотримується триступеневої послідовності «уникнути, зменшити та компенсувати» та, на додаток до прямих викидів та викидів, пов’язаних з енергією, також враховує вибрані викиди з ланцюжка створення вартості.

Продукти

Довговічність нашої продукції є для нас найвищим пріоритетом і є ключовим елементом у зменшенні споживання ресурсів і уникненні відходів. Ще на етапі розробки продукту ми приділяємо особливу увагу економному та сталому використанню ресурсів - від ідеї до виробництва до продукту. При цьому ми беремо до уваги екологічні аспекти та перевіряємо відповідні норми та стандарти на їх застосовність.

До речі: Багато з наших продуктів також безпосередньо сприяють запобіганню або зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.