• Продукти
 • Промисловості
 • IIoT & Рішення
 • Сервіс
 • Компанія

Правила та умови продажу

Ці Правила та умови встановлюють порядок продажу товарів в інтернет-магазині ТОВ
«ІФМ-електронік» та регулюють відносини між покупцем та продавцем.
Правила та умови продажу можна завантажити тут.

1. Продаж товару

Продавець передає у власність Покупцю, а Покупець приймає та сплачує за товар. Кількість, назва, ціна та умови доставки товару вказуються у письмовому підтвердженні замовлення.

2. Ціна товару та порядок розрахунків
Ціна кожної одиниці товару виражається у гривнях без врахування ПДВ та доставки. Загальна сума замовлення виражається у гривнях із врахуванням ПДВ та доставки. Оплата Покупцем здійснюється у безготівковому порядку згідно виставленого рахунку або через систему «PayPal», відповідно до підтвердження замовлення. Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 100% суми виставленого рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів (у випадку оплати відповідно до рахунку) або відразу у процесі оформлення замовлення (у випадку оплати через «PayPal»), якщо інше не вказано у діючому договорі.

3. Умови щодо товару

Термін передачі (поставки) товару узгоджується сторонами у кожному окремому випадку. Датою поставки вважається дата приймання товару Покупцем на складі Продавця у випадку самовивозу, та дата приймання товару від кур’єрської служби доставки.

Весь товар передається в упаковці й комплектації виробника або, у випадку відсутності такої упаковки, в упаковці, яка забезпечує максимальну збереженість товару при транспортуванні. До товару додаються необхідні документи (інструкції, сертифікати тощо).

Якість товару повинна відповідати встановленим в Україні стандартам та товари такого виду.

Усі питання гарантійних зобов'язань, терміни, крім встановлених Продавцем, та порядок пред’явлення та задоволення претензій регулюються цивільним законодавством України.

Покупець набуває право власності на товар з моменту приймання товару від служби доставки.

Доставка товару здійснюється за рахунок Покупця (при загальній вартості замовлення до 10 тис. гривень без ПДВ) через кур'єрську службу доставки.

4. Права та зобов'язання покупця
Покупець зобов'язується:
а) здійснити перевірку при прийманні товару за кількістю, комплектністю (відповідно до документації виробника), якістю (відповідно до технічних характеристик виробника, крім характеристик, які потребують спеціального вимірювання, зовнішнього вигляду, на предмет працездатності обладнання тощо) та асортименту;
б) повідомити Продавця про помічені в процесі приймання або експлуатації недоліках товару Покупець має право:
а) вимагати заміни, ремонту неякісного товару відповідно до законодавства України та гарантійним зобов'язанням Продавця;
б) змінити асортимент та кількість товару в межах сплаченої суми за наявності відповідних товарів та згоди Продавця.

5. Зобов'язання продавця

Продавець зобов'язується:
а) повідомити Покупця щодо готовності товару будь-яким доступним письмовим способом;
б) надати товар належної якості, у необхідних випадках провести заміну неякісного товару;
в) передати товар, не обтяжений правами третіх осіб;
г) забезпечити весь товар гарантійним обслуговуванням.

6. Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

7. Форс-мажор

У випадку настання обставин непереборної сил, викликаних прямо чи опосередковано наслідками, наприклад: повені; пожежі; землетрусу; епідемії; збройних конфліктів; громадянських хвилювань; адміністративних втручань уряду, які здійснюють вплив на виконання сторонами своїх зобов'язань, терміни виконання зобов'язань змінюються за згодою сторін.

Обидві сторони повинні негайно письмово сповістити один одного щодо початку й закінчення таких обставин, які перешкоджають виконанню зобов'язань.

Загальні ліцензійні умови постійно діючого забезпечення стандартним програмним забезпеченням ifm

Преамбула

Ви купуєте стандартне програмне забезпечення від ifm для використання його для своїх додатків або додатків своїх клієнтів.

Розділ 1 - Предмет угоди

 1. Предметом даної угоди є постійно діюче забезпечення комп'ютерної програми, яка згадується в описі продукту, включаючи супутню документацію користувача («контрактне програмне забезпечення»), платно чи безкоштовно, а також надання прав на використання програмного забезпечення, описаного у розділі 2. Апаратне та програмне середовище, необхідні для використання контрактного програмного забезпечення, також вказані в описі продукту.
 2. Контрактне програмне забезпечення й документацію користувача доступні на веб-сайті. Якщо програмне забезпечення захищене ліцензійним ключем, ви отримуєте цей ліцензійний ключ виключно для використання програмного забезпечення таким чином, як вказано в діючих умовах, описі продукту та документації користувача.
 3. Функціональні можливості контрактного програмного забезпечення повністю виражені в описі продукту. Наведені в ньому технічні характеристики слід розуміти як опис сервісів; вони не можуть тлумачитися як гарантія. Гарантія надається лише в тому випадку, якщо вона позначена як така. Послуги по встановленню й налаштуванню не є частиною діючих умов.

Розділ 2 - Надання прав

 1. Якщо не вказано інше (напр., у випадку демоверсій), вам надається невиключне право на використання контрактного програмного забезпечення, не обмежене за часом, обсягом, вказане в діючих умовах та описі продукту. Контрактне програмне забезпечення можна використовувати тільки на одному пристрої або одній віртуальній машині на кожну куплену ліцензію. До дозволеного використання відноситься встановлення контрактного програмного забезпечення, завантаження до пам’яті й використання відповідно до передбаченого призначення. Ви не маєте права при жодних обставинах робити куплене програмне забезпечення доступним для абонування або субліцензувати його іншими способами, публічно відтворювати або робити доступним через дротові або бездротові засоби зв'язку або надавати третім особам в обмін на плату або безкоштовно, напр., через надання сервісу додатків або програмного забезпечення як сервісу. Це не вплине на дійсність пункту 4.
 2. Ви маєте право створити резервну копію контрактного програмного забезпечення, якщо це буде вважатися необхідним для його подальшого використання. У створеній вами резервній копії ви зобов'язуєтесь явним чином закріпити фразу «Резервна копія», а також повідомлення про авторські права із посиланням на ifm.
 3. Ви маєте право декомпілювати й дублювати контрактне програмне забезпечення в межах, дозволених законом.
 4. Ви маєте право дати постійно діючий дозвіл на використання купленої копії контрактного програмного забезпечення третій особі шляхом передачі ліцензійного сертифікату й документації. В цьому випадку ви повинні повністю припинити використання програми, видалити всі встановлені копії програми зі своїх комп'ютерів, а також видалити копії на інших носіях даних або передати ці копії нам, при умові, що за законом ви не зобов'язані зберігати такі копії більш тривалий термін. За нашим запитом ви зобов'язуєтесь в письмовому вигляді підтвердити, що вказані заходи здійснені в повному обсязі, або, при необхідності, вказати причини, відповідно до яких термін зберігання буде тривалішим. Крім того, ви повинні безпосередньо узгодити з третіми особами дотримання обсягу надання прав згідно з розділом 2 даного документу.
 5. Якщо ви використовуєте контрактне програмне забезпечення таким чином, що якісно (в сенсі характеру дозволеного використання) або кількісно (в сенсі кількості куплених ліцензій) перевищує куплені права на використання. Ви зобов'язуєтесь негайно придбати решту цих прав. Якщо ви не зробите цього, ми будемо вправі відстоювати свої права згідно з даною угодою.
 6. Посилання на авторські права, які є в контрактному програмному забезпеченні, серійні номери або інші характеристики, які слугують для ідентифікації програми, не повинні піддаватися видаленню або зміні

Розділ 3 - Гарантія

 1. В тому випадку, коли контрактне програмне забезпечення робиться доступним за плату, ми гарантуємо узгоджену якість контрактного програмного забезпечення відповідно до нижчевикладеними положеннями, та, отже, ви можете використовувати контрактне програмне забезпечення без порушення прав третіх осіб.
  Гарантія не поширюється на дефекти, пов'язані з використанням контрактного програмного забезпечення в апаратному або програмному середовищі, яке не сумісне з вимогами, викладеними в цих умовах та описі продукту, а також на зміни та модифікації, внесені вами в програмне забезпечення без права здійснювати такі згідно з законом або цими умовами. або з нашої попередньої письмової згоди.
 2. Ви зобов'язуєтесь відразу після отримання контрактного програмного забезпечення перевірити його на предмет явних дефектів та негайно повідомити нам щодо таких дефектів; в іншому випадку будь-яка гарантія на дефекти виключається. Те ж саме відноситься до випадків, коли дефекти стають явними на пізнішому етапі.
 3. У випадку суттєвого дефекту ми початково маємо право на доопрацювання, тобто, на наш вибір, на виправлення дефекту («усунення») або на заміну. Якщо надається заміна, ви можете отримати більш нову версію програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це призводить до невиправданих обтяжень. У випадку дефектів правового титулу ми, на наш вибір, оформлюємо юридично чинні засоби використання контрактного програмного забезпечення або змінюємо його таким чином, щоб він більше не порушував жодних прав третіх осіб.
 4. Ми маємо право надавати гарантійне обслуговування на вашій території. Ми також виконуємо наше зобов'язання щодо усунення дефектів, надаючи доступ для завантаження оновлень на нашому веб-сайті через процедуру автоматичної установки та пропонуючи вам підтримку за телефоном, щоб допомогти вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути під час установки.
 5. Це жодним чином не стосується вашого права знизити ціну покупки або розірвати контракт, якщо спроби здійснити виправлення або заміну двічі не увінчалися успіхом. Право розірвати контракт виключається у випадку незначних дефектів. Якщо ви вимагаєте відшкодування збитків або витрат, які не призвели до результату, наша відповідальність регулюється розділом 4.
 6. За винятком вимог щодо відшкодування збитків, гарантійні претензії щодо суттєвих дефектів підлягають встановленому законом строку позовної давності у два роки. Якщо проданий носій даних, встановлений законом строк позовної давності починається з моменту поставки контрактного програмного забезпечення, а у випадку продажу через завантаження з Інтернету він починається з моменту повідомлення та активації даних доступу до розділу завантаження. Вимоги щодо відшкодування збитків та вимоги щодо компенсації витрат, які не призвели до результату, регулюються розділом 4.
 7. Якщо між сторонами існує договір на технічне обслуговування, строк усунення дефектів визначається згідно з передбаченими в такому договорі періодами.

Розділ 4 - Відповідальність

 1. Якщо в окремих випадках не обумовлено інше, ми несемо відповідальність згідно із розділом 4 даного документу.
  Згідно з розділом 4 ми несемо відповідальність:
 • у випадку наміру або грубої недбалості;
 • у випадку заподіяння шкоди життю, фізичній недоторканості або здоров’ю;
 • згідно з положеннями німецького закону про відповідальність за якість продукції, що випускається;
 • за прийнятою на себе гарантією.
 1. У випадку порушення будь-якого зобов'язання через незначну недбалість, коли вказане зобов'язання є суттєвим для виконання мети контракту (основне зобов'язання), наша відповідальність обмежується розміром збитку, який піддаєтеся оцінці та є типовим для такого виду бізнесу.
 2. Будь-яка наступна відповідальність з нашого боку виключається.
 3. Вищезгадане обмеження відповідальності поширюється також на особисту відповідальність наших співробітників, представників та органів.

Розділ 5 - Засоби безпеки, право на проведення перевірок

 1. Ви вживаєте належних заходів для захисту контрактного програмного забезпечення та, де це застосовно, даних онлайн-доступу від доступу не уповноважених на це третіх осіб. Зокрема, всі копії контрактного програмного забезпечення та дані доступу повинні зберігатися у надійному місці.
 2. За запитом ви повинні дозволити нам провести перевірку правильності використання контрактного програмного забезпечення, особливо на предмет того, чи використовуєте ви програму як в якісному, так і в кількісному відношенні у межах, дозволених купленими ліцензіями. З цією метою ви надаєте нам інформацію, дозволяєте нам перевірити відповідну документацію й файли та дозволяєте нам або призначеній нами аудиторській компанії, яка є прийнятною для вас, досліджувати використовуване апаратне та програмне середовище. Ми можемо проводити аудит на вашій території у звичайні робочі години або доручити проведення третій особі, зобов'язав її дотримуватися професійної таємниці. Ми дбаємо про те, щоб такі дії на вашій території якомога менше впливали на вашу комерційну діяльність. Якщо з аудиту випливає, що кількість використовуваних ліцензій перевищує кількість куплених ліцензій більш ніж на 5% (п'ять відсотків) або що мають місце інші види використання, які не відповідають контракту, - ви несете витрати на аудит, в іншому випадку ці витрати несемо ми.

Розділ 6 - Різне

 1. Ви можете передавати третім особам будь-які позови проти нас, які базуються на даному контракті, тільки при отриманні нашої письмової згоди. Це не вплине на дійсність пункту 4 розділу 2.
 2. Будь-які комерційні умови, які можуть суперечити даним ліцензійним умовам, не застосовуються.
 3. Сторонам відомо, що на контрактне програмне забезпечення можуть поширюватися обмеження на експорт або імпорт. Зокрема, під обмеження можуть підпадати зобов'язання щодо отримання дозволу, а також використання програмного забезпечення або пов'язаних з ним технологій за кордоном. Повинні дотримуватися застосовувані положення Федеративної Республіки Німеччина, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки стосовно контролю за експортом та імпортом, а також будь-які інші застосовувані правила. Виконання нами контракту здійснюється при умові, що відсутні будь-які перепони для такого виконання у зв'язку з національними та міжнародними нормами законодавства щодо експорту та імпорту або будь-якими іншими правовими положеннями.
 4. Даний контракт регулюється законодавством держави , в якій знаходиться штаб-квартира ifm. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (Конвенції ООН про купівлю-продаж) виключається.
 5. Місце юрисдикції знаходиться за місцем ведення діяльності компанії ifm.