• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Su ve Atık Su

Water and wastewater

Kıt Bir Kaynak Olarak Su: Sorumlu Kullanım için Çözümler

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe su tüketimi de artıyor. Ancak artan talebe karşılık olarak su kaynakları da azalıyor. Bu nedenle, bu kıt kaynağın sorumlu bir şekilde kullanılması, gelecekte giderek daha önemli hale gelecek. Sanayi ve tarımdan kaynaklanan atık su, daha sonra yeniden kullanılabilmesi için arıtılmalıdır.

Güvenilir ve yenilikçi otomasyon çözümlerimizle müşterilerimizi bu zorlukların üstesinden gelmeleri için destekliyoruz. Su tedariği ve endüstriyel su arıtımından tüketim ölçümüne ve endüstriyel suyun yeniden kullanımına kadar, gezegenimizin en değerli kaynağının mümkün olan en büyük miktarının gelecekte de kullanılabilir olmasını sağlamak için tüm su döngüsüne bakıyoruz.

Donanım ve yazılımdan oluşan çözümlerimiz, tesislerinizi Toplam Ekipman Verimliliği (OEE-Overall Equipment Effectiveness) açısından mümkün olan en iyi şekilde çalıştırma olanağı sunar.