You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Systémová integrace

Systémová integrace zařízení IO-Link

Jak začít používat technologii IO-Link?

Část věnovaná základnímu nastavení popisuje připojení IO-Link masteru k počítači ethernetovým kabelem a vysvětluje některé základní funkce.

Základní nastavení

Komfortní nastavení parametrů senzorů

Software moneo configure umožňuje nakonfigurovat jednotlivé senzory rychle a snadno z počítače. Navíc je potřeba jednoportový master (např. E30390) nebo ethernetový modul IO-Link master (např. AL1300).

Nastavení parametrů

Rychlá integrace řadiče

Pro stálou provozní komunikaci lze zařízení používat s provozním masterem v režimu COM (provoz zařízení IO-Link). Kromě hardwaru nabízí ifm základní sadu pro integraci dat do jednotky PLC.

Připojení řídicích jednotek

Snadný přístup k aplikacím IIoT

Data určená k přenosu do informačních technologií můžete shromažďovat pomocí provozních masterů např. s protokoly TCP-IP nebo MQTT.

Připojení IIoT