You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Systémová integrace
  3. Nastavení parametrů

Nastavení parametrů senzorů IO-Link

moneo configure: Software pro nastavení parametrů

Inteligentní software pro chytrou správu IO-Link zařízení

  • Efektivní:centrální nastavení parametrů všech senzorů IO-Link pomocí jediného softwarového nástroje. Nezávislé na výrobci.
  • Inteligentní:automatické rozpoznávání zařízení IO-Link.
  • Uživatelsky přívětivé:správa datových sad parametrů je nyní snadnější než kdy dříve.
  • Přímé:přímý přístup k senzorům IO-Link prostřednictvím PLC.

moneo blue: Aplikace pro mobilní nastavení parametrů a diagnostiku

Aplikace pro Bluetooth adaptér EIO330

  • Informativní a efektivní: I za pohybu můžete kontrolovat procesní hodnoty a události na všech zařízeních IO-Link připojených k ifm masteru a můžete nastavovat parametry senzorů pomocí bezplatné aplikace (pro iOS a Android).
  • Jednoduchá: Pohodlné nastavení parametrů řady senzorů díky grafickému znázornění.