• Výrobky
 • Odvětví
 • IIoT & Solutions
 • Servis
 • Společnost

Oznámení o ochraně osobních údajů ifm electronic gmbh

Oznámení o ochraně osobních údajů ifm electronic gmbh

1.    Rozsah, osoba provádějící kontrolu, osoba pověřená ochranou osobních údajů, definice

1.1    Předkládané oznámení o ochraně osobních údajů informuje o tom, jak a jaké typy osobních údajů uživatele (dále „Vy“) jsou u nás, ifm electronic gmbh, pokud navštívíte naše internetové stránky, zpracovávány...

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 24 22-0
Fax: +49 (0) 201 / 24 22-1200
Email: info@ifm.com

je osobou provádějící kontrolu dle čl. 4 č. 7 obecného nařízení o ochraně údajů EU - General Data Protection Regulation (GDPR) pro zpracovávání osobních dat na našich stránkách v souladu s nařízením o ochraně údajů (srov. naše právní oznámení.
Můžete se tedy obrátit přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat:

ifm electronic gmbh
Pracovník pověřený ochranou dat

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Email: gdpr@ifm.com

1.3    Osobní data jsou data vztahující se přímo k Vaší osobě, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa, informace o Vašem používání našich internetových stránek (viz oddíl 2).
Zpracováním je nazývána jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2.    Zpracovávání osobních dat při návštěvě našich internetových stránek nebo kontaktování nás e-mailem; Účel a základ

2.1    Informativní využívání našich webových stránek
Pokud internetové stránky slouží pouze pro informování, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo jinak nepřenášíte informace, zaznamenáváme pouze osobní data, která váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud prohlížíte naše stránky, zaznamenáváme následující data:

 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku,
 • rozdílné časové pásmo vzhledem k greenwichskému času (GMT),
 • obsah požadavku (specifická stránka),
 • stav připojení/stavový kód HTTP,
 • objem předávaných dat,
 • stránka, z které byl zaslán požadavek,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče a
 • Vaše přibližné údaje o poloze, které odvodíme z výše uvedených údajů.

Účel a základ
Účelem zpracovávání dat je zobrazovat Vám stránky a zajistit jejich stabilitu a ochranu. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR. V souladu s ním je zpracovávání dat pro účely našich legitimních zájmů možné pouze tehdy, pokud převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů.

2.2    Kontaktování e-mailem nebo používání kontaktního formuláře na našich internetových stránkách
Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme

 • Váš požadavek,
 • společnost, pro kterou pracujete,
 • Vaše pohlaví (oslovení),
 • Vaše jméno a příjmení,
 • vaše pracovní kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa a telefon, uvedení vašeho zákaznického čísla je volitelné).

Účelem zpracovávání těchto dat je odpověď na váš dotaz. Data zjištěná v této souvislosti smažeme, pokud již není jejich uložení nutné nebo je omezeno zpracovávání, a pokud pomine zákonný důvod je shromažďovat. Právním podkladem pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR, jedině, že by zde platila zákonná povinnost uchovávání dat. V takovém případě je právním podkladem pro uložení čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (c) GDPR; V souladu s ním je zpracovávání vyžadováno v rámci plnění zákonné povinnosti.
Kromě toho máte možnost získávat od nás informace pravidelně (newsletter, viz oddíl 2.6 písm. (c)) nebo vyplněním kontaktního formuláře a odpovědí na Vaši žádost.

2.3    Cookies

a)    Kromě výše uvedených dat jsou na vašem počítači, pokud používáte naše internetové stránky, ukládány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš harddisk prostřednictvím Vašeho prohlížeče a pomocí kterých osoba ukládající cookies (zde: my) zjišťuje informace. Cookies nemohou instalovat žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Jejich účelem je zajistit, aby byly internetové stránky uživatelsky komfortnější a efektivnější. Právním podkladem je výlučně Váš souhlas, který udělujete prohlížením našich internetových stránek a který můžete odvolat kdykoli v souladu s čl. 6 odst. 1věta 1 písm. (a) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.

b)    Tyto internetové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a funkci vysvětlíme níže:

 • Dočasné cookies (viz aa)
 • Trvalé cookies (viz bb).

aa)    Dočasné cookies jsou automaticky smazány, když zavřete prohlížeč. Ty zahrnují především session cookies. Ty ukládají session ID, pomocí kterých mohou být různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřazeny jedné a téže session. To umožňuje rozpoznat váš počítač při opětovné návštěvě našich internetových stránek. Session cookies jsou smazány, pokud se odhlásíte nebo zavřete váš prohlížeč.

bb)    Trvalé cookies jsou automaticky smazány po vypršení námi stanoveného času. Tento čas se může lišit v závislosti na cookies. Cookies můžete kdykoli smazat v bezpečnostním nastavení vašeho prohlížeče. Tímto smazáním tedy zrušíte souhlas se zpracováváním příslušných cookies.

c)    Nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit dle vašich požadavků a například odmítnout přijímání cookies třetí strany nebo všech cookies. Vezměte prosím na vědomí, že důsledkem může být nemožnost využívat všech funkcí našich internetových stránek.

Pokud při přihlášení do „Moje ifm“ zvolíte možnost „Pamatovat si mě“, bude ve Vašem prohlížeči po dobu 60 dnů nastaven trvalý soubor cookie. Tím je zajištěno, že Vás při příští návštěvě rozpoznáme. Soubor cookie můžete v nastavení prohlížeče kdykoli smazat.

2.4.       Sběr dat prostřednictvím služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Analytics používá „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat způsob, jakým používáte webové stránky. Informace o používání těchto webových stránek vygenerované pomocí souborů cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Pokud je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, v zemích Evropské unie a dalších smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru je vaše IP adresa předem zkrácena společností Google. Celá IP adresa se přenáší na server společnosti Google v USA a se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Upozorňujeme, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s kódovým rozšířením "anonymizelp"; tím je zajištěna anonymizovaná verze IP adresy.

Z pověření vlastníka webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování používání webových stránek, vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu vlastníkovi webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics nebude kombinována s jinými daty společnosti Google.

Základem zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl.6 odst.1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to příslušným nastavením v našem nástroji k udělování souhlasu se soubory cookie.

V určitém rozsahu zpracovává společnost Google vaše osobní údaje v USA. V současné době neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně při přenosu dat. Odpovídající úroveň ochrany údajů je proto zajištěna použitím standardních smluvních doložek EU.

Ukládání souborů cookie lze zabránit příslušnou úpravou nastavení prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

2.5 Google Tag Manager

Tento web využívá Google Tag Manager. Tato služba umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím uživatelského rozhraní. Google Tag Manager pouze implementuje tagy. To znamená, že nejsou používány žádné cookies a nejsou sbírána osobní data. Google Tag manager aktivuje jiné tagy, které můžou data sbírat, I když k nim Google Tag manager přístup nemá. Pokud jste si nastavili deaktivaci na úrovni domény nebo cookie, zůstane to platné pro všechny sledovací tagy za předpokladu, že byly nasazeny prostřednictvím Google Tag manageru.

3.0 Integrace videí od Movingimage

Do naší online nabídky jsme začlenili videa, která byla uložena společností Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlín na stránkách https://www.movingimage.com/ a lze je přehrát přímo z našich webových stránek. V této souvislosti jsou shromažďovány údaje jako prohlížeč, verze prohlížeče a země.

Oznámení o ochraně osobních údajů našeho video partnera Movingimage naleznete na následující webové stránce: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

 

2.7    Registrace a newsletter

a)    Pokud budete chtít na našich stránkách využívat některé služby, např. stahování dat, je nutná registrace s uvedením následujících údajů:

 • zda jste Vy nebo společnost, pro kterou pracujete, zákazníkem ifm,
 • pohlaví (pro oslovení),
 • jméno a příjmení,
 • společnost, pro kterou pracujete,
 • vaše pracovní kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa a telefon, uvedení vašeho zákaznického čísla je volitelné).

Pro tyto údaje musíte zadat dostatečně bezpečné heslo.

b)    Pro registraci používáme tzv. proces double-opt-in. To znamená, že vám po vašem přihlášení bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení vašich dat registrace. Pokud registraci nepotvrdíte, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí povinné zákonné lhůty pro jejich uložení (v každém případě až do konce omezení pro jakékoli nároky) smazány. Kromě toho ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je záznam Vaši registrace a vyřešení případného zneužití vašich osobních dat v případě potřeby. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.

c)    Newsletter
Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru newsletteru s aktuálními informacemi o naší společnosti a našich službách.
Váš souhlas s odběrem newsletteru je vždy dobrovolný. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Můžete využívat všechny další funkce našich webových stránek bez ohledu na Váš souhlas s odběrem newsletteru. To také zahrnuje funkce v souvislosti s registrací nebo kontaktním formulářem.
Pro registraci k odběru informačního newsletteru používáme také postup double-opt-in, jak je popsáno výše v písm. (b). Pokud jste se při registraci zaregistrovali i k odběru newsletteru, potvrdíte souhlasem odběr newsletteru v procesu double-opt-in.
Přejete-li si zasílat informační newsletter, zpracováváme pouze vaše jméno, pohlaví (pro oslovení) a vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním podkladem pro zpracovávání vašich osobních dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (a) GDPR. Můžete svůj souhlas s odběrem newsletteru kdykoli odvolat a odhlásit odběr newsletteru. Vaše zrušení odběru můžete zrušit zasláním e-mailu na info.cz@ifm.com nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v Právním oznámení.

2.8    Eshop ifm

a)    Pokud chcete provést objednávku v našem internetovém obchodě, je nutné uzavřít smlouvu s uvedením osobních údajů, které potřebujeme k vyřízení objednávky. Povinné informace nezbytné pro zpracování smluv jsou označeny samostatně; Ostatní údaje jsou dobrovolné. Údaje, které uvádíte, jsou používány ke zpracování objednávky. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (b) GDPR. Pokud nejste náš zákazník, ale společnost, pro kterou pracujete, zpracováváme vaše kontaktní údaje na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. (f) GDPR za účelem umožnění a usnadnění komunikace s našimi zákazníky při plnění smlouvy.

Vzhledem k obchodním a daňovým zákonům jsme povinni ukládat údaje, jako je vaše adresa, platební údaje a data na objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí promlčecích lhůt omezujeme zpracování, tj. vaše data jsou používána pouze pro splnění zákonných povinností.

2.9    Technický chat
Pro používání Technického chatu zpracováváme vaši e-mailovou adresu, společnost, pro kterou pracujete a váš technický dotaz.
Tyto údaje používáme k zpracování žádostí o chat nebo k umožnění odpovědí ostatních účastníků chatu a k realizaci našich webových služeb; Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR. Vaše data budou uložena pouze po dobu nutnou pro zodpovězení dotazu na chatu.

2.10    údaje u uchazečích

a)    Zpracováváme následující data o osobách ucházejících se o pracovní pozice využitím příslušného online formuláře na našich internetových stránkách nebo jiným způsobem:
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je uvedeno) a nám zaslané dokumenty.

b)    S výhradou zvlášť uděleného souhlasu zpracováváme data pouze za účelem vyřízení žádosti, které slouží příslušná aplikace. Bez tohoto souhlasu nebudou data uchovávána po ukončení procesu vyřizování žádosti a příslušných dob uchovávání.

2.11 Síť poskytování obsahu Akamai Content Delivery Network

Ke zvýšení bezpečnosti a výkonu našich webových stránek používáme síť pro doručování obsahu (CDN – Content Delivery Network) společnosti Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Německo (Akamai). To odpovídá našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). CDN je síť [globálně] distribuovaných serverů, která je schopna doručit optimalizovaný obsah uživateli webových stránek. Za tímto účelem může společnost Akamai zpracovávat v souborech protokolu serveru následující osobní údaje: vaši IP adresu, adresy URL navštívených stránek, datum a čas přístupu, vaši polohu na základě vaší IP adresy a polohy serveru Akamai, telemetrické údaje (např. kliknutí myší, vzorce pohybu a související údaje prohlížeče).

Společnost Akamai je příjemcem vašich osobních údajů a funguje pro nás jako zpracovatel. To odpovídá našemu oprávněnému zájmu uvedenému v čl. 6 odst. 1 písm. f), první věta, nařízení GDPR, abychom sami neprovozovali síť k doručování obsahu.

Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. O tom, zda bude námitka úspěšná, se bude rozhodovat v rámci vyvažování zájmů.

Zpracování údajů uvedených v tomto oddíle není zákonným ani smluvním požadavkem. Bez tohoto zpracování není zaručena funkčnost webových stránek.

Společnost Akamai nebude vaše osobní údaje uchovávat déle, než je nezbytné k popsaným účelům.

Další informace o tom, jak vznést námitku a odhlásit se od společnosti Akamai, naleznete na adrese: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Společnost Akamai zavedla opatření k dodržování předpisů při mezinárodních přenosech dat. Ta se vztahují na všechny globální činnosti, při nichž společnost Akamai zpracovává osobní údaje fyzických osob v EU. Tato opatření vycházejí ze standardních smluvních doložek EU (SCC). Další informace naleznete na adrese: \ https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.12 Salesforce / Salesforce Messenger

Salesforce Sales Cloud. Údaje, které poskytnete prostřednictvím našich internetových stránek (např. při přihlášení k odběru Newsletteru), se v současné době ukládají na servery Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov) v EU a/nebo Spojeném království a používají se k posílání e-mailů, potvrzování objednávek a zjišťování doručovacích údajů. Salesforce se zavazuje dodržovat své interní předpisy o ochraně osobních údajů podle článku 46, odstavce 2 b) a článku 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. závazná podniková pravidla), a to i v případě zpracování údajů mimo Evropskou unii.

Salesforce Marketing Cloud. Platformu Salesforce Marketing Cloud používáme k posílání našich Newsletterů, automatickému rozesílání e-mailů (např. uvítacích e-mailů) a pro reklamní kampaně na sociálních sítích. K tomuto účelu se osobní údaje odběratelů Newsletteru přenášejí ze serverů Sales Cloud na platformu Marketing Cloud. Při tom používáme důkladné způsoby ověřování a šifrování. Údaje používané na platformě Salesforce Marketing Cloud se ukládají a zpracovávají na serverech Salesforce v USA. Salesforce se zavazuje dodržovat své interní předpisy o ochraně osobních údajů podle článku 46, odstavce 2 b) a článku 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. závazná podniková pravidla), aby při zpracování údajů mimo Evropskou unii zajistila přiměřenou úroveň jejich ochrany. Prostřednictvím platformy Marketing Cloud získáváme pomocí tzv. webových signálů a pixelů informace o způsobu, jak uživatelé klikají na různé položky. Údaje o interakcích ukládané na platformě Marketing Cloud jsou přímo propojené s konkrétními uživateli, proto vám můžeme poskytovat cílenou inzerci, např. přes sociální sítě. Pokud si to nepřejete, můžete si personalizovanou inzerci zakázat v nastaveních účtů v sociálních sítích. Můžete také pro odběr našeho Newsletteru nebo pro zákaznický účet u nás použít jinou e-mailovou adresu než pro účty na sociálních sítích.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Salesforce najdete zde:

Zásady ochrany osobních údajů společností Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Dokumentace dodržování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů společností Salesforce, zvláště při přenášení údajů do států mimo EU jako např. USA: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.13 Google Optimize

Naše webové stránky používají službu analýzy a optimalizace webu „Google Optimize“, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google Optimize“). Službu Google Optimize používáme ke zvýšení atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránek tím, že určitému procentu našich uživatelů přehrajeme nové funkce a obsah a statisticky vyhodnotíme změnu v používání. Google Optimize je dílčí služba služby Google Analytics (viz část Google Analytics).

Google Optimize používá soubory cookie k optimalizaci a analýze vašeho používání našich webových stránek. Informace o vašem používání našich webových stránek získané pomocí těchto souborů cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google Optimize používáme s aktivovanou anonymizací IP, takže vaše IP adresa je v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o testech optimalizace webových stránek a souvisejících aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na webových stránkách a používání internetu.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Kromě toho můžete zabránit přenosu údajů o vašem používání našich webových stránek generovaných soubory cookie (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace o shromažďování a zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/policies/privacy.

2.14 Matomo

K přizpůsobení našich webových stránek používáme nástroj pro analýzu webu Matomo. Matomo vytváří uživatelské profily na základě pseudonymů. To se provádí umístěním trvalých souborů cookie do vašeho koncového zařízení, které čteme. Umožňuje nám to rozpoznat a započítat vracející se návštěvníky. Používáme také moduly Heatmap a Session Recording. Služba Heatmap společnosti Matomo nám ukazuje oblasti našich webových stránek, kde se nejčastěji pohybuje nebo kliká myší. Služba Session Recording zaznamenává jednotlivé relace uživatelů. Nahrané relace můžeme přehrávat za účelem analýzy používání našich webových stránek. Údaje zadané do formulářů se nezaznamenávají a nejsou nikdy viditelné. Zpracování údajů se provádí na základě vašeho souhlasu podle § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně údajů v oblasti telekomunikací a telemédií (TTDSG), čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za předpokladu, že jste udělili svůj souhlas prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Prosíme, proveďte příslušná nastavení prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Matomo naleznete na adrese: https://matomo.org/privacy/.

 

3.    Přenos a sdělování vašich dat třetím osobám

Nikdy nepředáváme vaše údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu.
Částečně využíváme poskytovatelů služeb k elektronickému zpracování dat. Jsou spolehlivými poskytovateli služeb, které jsme si velmi pečlivě vybrali, aby zpracovali vaše data dle našeho zadání. Právním podkladem je čl. 28 GDPR. Naši poskytovatelé služeb jsou samozřejmě zavázáni zpracovávat údaje pečlivě a pouze v souladu s našimi pokyny a platnými předpisy o ochraně údajů, zejména s tím, že nebudou využívat údaje pro vlastní účely ani je předávat třetím stranám.
Dále mohou existovat individuální případy, kdy jsme ze zákona povinni předat Vaše údaje na základě příkazu úředního orgánu, pokud je to vyžadováno pro účely vymáhání práva nebo prevence ze strany policie nebo jiných orgánů. Právním podkladem je v takových případech čl. 6 odst 1 písm (c) GDPR.
Také mohou existovat případy, kdy jsou vaše údaje předávány společnostem spojeným s ifm electronic gmbh na základě společenské smlouvy (dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti) pro některý z účelů uvedených v oddíle 2 z důvodu zadávání úkolů v rámci skupiny ifm.
Účelem tohoto přenosu je strukturované plnění úkolů vyplývajících z plnění podnikových úkolů v rámci společností naší firemní skupiny dle přidělených kompetencí; Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.
Pokud jsou v tomto kontextu zpracovávány osobní údaje mimo země Evropského hospodářského prostoru (EHP), chráníme Vaše osobní údaje přenosem a zpracováním Vašich osobních údajů v rámci naší skupiny společností pouze v souladu se standardními ustanoveními o ochraně údajů definovanými Komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. (c). Standardní ustanovení o ochraně dat lze prohlížet a stahovat na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Vaše práva

4.1    Máte následující práva vůči nám ohledně osobních údajů, které se vás týkají:

 • právo na informace o tom, zda a jaké osobní údaje zpracováváme,
 • právo na opravu nebo vymazání údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo podat námitku, pokud podkladem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR a
 • právo na přenositelnost dat.

4.2    Máte také právo podat stížnost orgánům dozoru na ochranu údajů o zpracování vašich osobních údajů námi.

5.    Sociální média

Na různých portálech sociálních médií provozujeme stránky pro podnikatelské účely. Z těchto portálů získáváme statistická vyhodnocení údajů, které se na nich shromažďují. Proto částečně spoluurčujeme, k jakým účelům se údaje shromažďují, takže máme s provozovateli sociálních médií také spoluzodpovědnost.

Pomocí těchto stránek poskytujeme informace o naší společnosti a výrobcích. Díky komunikaci s Vámi jako zúčastněnou stranou máme přímý přehled, jak jsme my jako společnost a naše výrobky vnímáni na trhu, a můžeme svou činnost a výrobky zlepšovat. Tyto portály dále umožňují rychlý a snadný kontakt, takže nás můžete jako zúčastněná strana přímo oslovovat s dotazy a my na ně můžeme hned odpovídat.

Zpracování těchto údajů je nutné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatelé platforem sociálních médií zpracovávají údaje v souladu s obecnými smluvními podmínkami sjednanými mezi Vámi a nimi a podle svých zásad ochrany osobních údajů. Na to, jak provozovatelé platforem údaje zpracovávají, máme jen omezený vliv. Pokud nechcete používat kanály sociálních médií, samozřejmě se na nás můžete obrátit a získávat informace z naší vlastní stránky.

Pokud chcete zjistit další informace o tom, jak portály sociálních médií zpracovávají osobní údaje, využijte tyto odkazy:

6.    Změna tohoto oznámení o ochraně osobních údajů  

Vyhrazujeme si právo kdykoli pozměnit toto oznámení o ochraně osobních údajů s budoucím účinkem. Aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách. Pravidelně navštěvujte naše webové stránky a informujte se o platných ustanoveních o ochraně dat.

Datum: 29.09.2023