You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Ohlasy zákazníků

Uplatnění technologie IO-Link u zákazníků

ABB: snížení nákladů díky IO-Link

Francouzská pobočka společnosti ABB odebírá od ifm IO-Link mastery a vstupní/výstupní moduly pro své rozvodné systémy. Šetří tím čas a materiál na kabeláž. Díky nezávislosti na konkrétních výrobcích provozních sběrnic je tak ABB velmi flexibilní.

NEREUS: spolehlivé čištění odpadních vod díky technologii IO-Link

Společnost NEREUS vyvíjí a vyrábí kompaktní systém filtračních čerpadel k filtraci odpadních vod. ifm využívá jako spolehlivého dodavatele rozličných senzorů, např. tlakových, teplotních, hladinových nebo nově nabízených vodivostních.

Technoalpin: zvýšení efektivity sněžných děl

Technoalpin je jihotyrolský výrobce sněžných děl.
Senzory ifm, montované do sněžných děl a čerpacích stanic, přispívají k moderní úpravě sjezdovek. Technologie IO-Link zajišťuje efektivní řízení systémů. Software umožňuje zákazníkům komfortní vyhodnocení všech dat jako rychlostí průtoku a parametrů systému a jejich vhodné úpravy.

Starrag: Digitální modernizace pomocí systému IO-Link

Průmysl 4.0 znamená mimo jiné vytvoření digitálního modelu výrobního provozu, který umožňuje počítačem podporovanou optimalizaci procesu. Důležité informace se získávají díky mnoha senzorům, které se již beztak k řízení strojů používají. Díky technologii IO-Link poskytují senzory mnohem více dat než jen spínací signály nebo analogové hodnoty. Starrag Technology GmbH z německého Bielefeldu je výrobce obráběcích strojů využívající senzory s IO-Link od ifm v rozsáhlém měřítku. Díky tomu jsou uživatelé připravení na digitalizaci průmyslu, jejíž nástup je stále aktuálnější.

Seznamte se s tímto příkladem využití podrobně

Skanderborg Bryghus: optimalizace výroby technologií IO-Link

Pomáháme svým zákazníkům a partnerům k úspěchu tím, že při spolupráci prosazujeme co nejužší kontakt a přímou podporu. Například v pivovaru Skanderborg vznikl ve spolupráci mezi společnostmi GEA a ifm velmi moderní a vysoce automatizovaný provoz, který v procesu neponechává žádný zbytečný prostor. Díky produktům ifm se proces automatizuje, počínaje rozsáhlým monitorováním nádrží a konče lahvováním piva.

Seznamte se s tímto příkladem využití podrobně

Ramaplast: řízení spotřeby energie pomocí technologie IO-Link