• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

IO-Link: Celosvětový otevřený komunikační standard

Větší výkon. Méně námahy.

Senzory IO-Link od ifm poskytují uživatelům zcela nové možnosti. Počínaje snadným a rychlým nastavením, přes získávání dalších dat pro monitorování strojů až po přehlednost procesu od strojů až na úroveň softwaru ERP: IO-Link výrazně zvyšuje efektivitu a snižuje náklady. Přesvědčte se sami!

Těchto výsledků dosáhli zákazníci, kteří dřív používali standardní paralelní zapojení analogových senzorů, a to hlavně díky výrazně rychlejší instalaci, menšímu počtu součástí a snazší integraci do řadiče.

IO-Link byl vyvinut předními výrobci senzorů, aktuátorů a řídících systémů. Výsledkem je standardizované automatizační rozhraní pro různé druhy provozních sběrnic. Poskytuje uživateli komunikační spojení mezi dvěma uzly bez složité adresace.

Snadné nastavení, rychlá výměna senzorů

Zařízení s technologií IO-Link se snadno připojují např. pomocí konektorů M12. Tak lze zamezit poruchy způsobené nesprávným zapojením. Je potřeba méně různých druhů kabelů, protože lze k přenosu dat používat standardní průmyslové kabely. Kromě toho zpět do jednotky PLC vede jen jeden kabel a díky třídě ochrany IP69K lze přímo v provozu používat mnoho modulů IO-Link master.

Usnadnění integrace zařízení IO-Link

Pokud používáte IO-Link master, ukládají se do něho všechny parametry připojených senzorů. Když senzor později nahradíte shodným typem, uložené parametry se automaticky zapíší do nového senzoru. Vyhledání požadovaného nastavení senzoru není nutné.

Pohodlná výměna stylem plug & play (okamžitě k použití) umožňuje jedinečnou identifikaci pomocí identifikátorů dodavatele a zařízení. Pomocí technologie IO-Link lze zařízení kontrolovat, aby nedošlo k jeho nahrazení nevhodnými jednotkami.

Přesný nerušený přenos naměřených hodnot

Hodnoty naměřené konvenčními senzory se před konečným vyhodnocením v jednotce PLC několikrát převádějí mezi digitální a analogovou formou, takže z hlediska přesnosti dochází ke ztrátám. Systém IO-Link přenáší data pouze v digitální podobě prostřednictvím 24V signálu, a přenos je tedy bezztrátový.

Přenos signálů je odolný také vůči vnějším vlivům. Stíněné kabely a uzemnění již nejsou nezbytné; Data lze přenášet pomocí standardních průmyslových kabelů. S novou technologií již nejsou potřeba ani nákladné analogové vstupní karty.

Hygienické tlakové senzory ifm spojitě detekují hladinu v tlakových nádržích. Dříve docházelo při přenosu analogových hladinových signálů ke ztrátám vlivem převádění a elektromagnetického rušení. Díky čistě digitálnímu přenosu pomocí technologie IO-Link nyní řadič dostává přesné naměřené hodnoty.

Pro různé řadiče a provozní sběrnice

Pomocí IO-Link masterů lze zařízení IO-Link integrovat téměř do jakékoli infrastruktury provozních sběrnic a řídicích systémů, protože poskytují rozhraní mimo jiné i pro systémy PROFINET, EtherNet/IP a AS-i. Funkční bloky jednotek PLC usnadňují programování. Technologie IO-Link byla předními firmami z oboru automatizace vyvinuta jako otevřený standard a stále se zdokonaluje. K IO-Link masterům je možné připojit dokonce aktuátory jako např. ventilové terminály. Výsledkem je flexibilnější a méně rozsáhlá provozní infrastruktura.

Několik měřených hodnot v jedné jednotce

Při aplikacích jako např. chladicí okruhy se k přesnému řízení procesu často sleduje několik procesních hodnot. V běžném měřicím bodu je proto několik senzorů, které zjišťují např. rychlost průtoku, celkové množství a teplotu. Senzory IO-Link jsou schopné měřit a digitálně přenášet více procesních hodnot. Senzor proudění s technologií IO-Link umí v rámci jednoho přístroje přesně zjišťovat všechny tři hodnoty a digitálně je přenášet standardním trojžilovým kabelem. Tím se výrazně zlevňuje konfigurace, instalace a skladování náhradních senzorů.

Vzdálený přístup k parametrům senzorů

Parametry zařízení IO-Link lze měnit pomocí parametrizačního softwaru jako např. moneo configure. Urychluje se tím nastavení a zkracují prostoje. Senzory IO-Link je možné uzamknout, a to pomocí klíčů na senzorech nebo vzdáleně pomocí softwaru. Zamčení nelze zrušit bez softwaru, tzn. že jsou vyloučeny záměrné i nezáměrné změny parametrů senzoru. Pomocí softwaru moneo configure může uživatel ukládat nastavení zařízení a vytvářet protokoly nastavení.

Sledování/diagnostika technického stavu

Technologie IO-Link zajišťuje současný přenos procesních a servisních dat. Na základě neperiodicky získávaných diagnostických dat, např. minimálních a maximálních hodnot, nebo chyb jako přerušení vodiče nebo zkratů je možné provádět údržbu podle stavu, a tak dosáhnout větší provozuschopnosti zařízení. Diagnostická data jsou přístupná i během provozu.

Průtok v chladicím okruhu je přesně monitorován magneticko-induktivními inline senzory proudění řady SM. Dojde-li k chybě, jsou diagnostická data přenesena z nadřazeného „masteru“ do ovladače. Porouchaný senzor je jednoznačně identifikován.

Detekce médií, pěny a znečištění

Díky IO-Link vidíte, co senzor měří. Mnoho inteligentních senzorů lze používat jen jako binární senzor, např. k získání spínacího signálu při dosažení horní nebo dolní meze hladiny. Přes integrované rozhraní IO-Link senzory také přenášejí aktuální procesní hodnoty. V řadiči tak lze například rozlišovat mezi výrobkem a čisticím prostředkem. Je možné také detekovat pěnu nebo zbytky nečistot po čištění, a tak ochránit zařízení a konečný výrobek.