• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

AS-i: global öppen installationsstandard

Fördelar med AS-i: Högre prestanda. Mindre ansträngning.

ifms AS-i (AS-i, ASI) öppnar för helt nya möjligheter för användaren. Från enkel och snabb installation till extra data tillgängliga för maskinövervakning till processtransparens från maskinnivån till PLC: AS-i ger övertygande effektivitetsfördelar och kostnadsbesparingar. Se själv!

Våra kunder som tidigare använde standardmässig parallell kabeldragning ser följande fördelar:

15 - 30%
kostnadsbesparingar
genom reducerad installationskomplexitet
20-50%
kortare installationstider genom kraftig reduktion av kabeldragning och förenklad anslutning till styrenheten

Ledande tillverkare av givare, ställdon och regleringsteknik har tillsammans utvecklat AS-i. På så sätt skapades ett standardiserat och fältbussoberoende gränssnitt för automation som ger en enkel anslutning till styrsystem.

Enkel och snabb installation
Standardiserad flatkabel med 2 ledare
Snabbmonteringsteknik
Flexibel topologi
Garanterad överföringstid < 10ms med 248 ingångar och utgångar
Reducerade kostnader och enklare arbetsuppgifter
Modulär struktur och flexibel anslutningsteknik
Styrenhets- och fältbussoberoende tack vare enkel anslutning med diagnosmöjligheter