• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Nyheter
  3. PI-tryckgivare för hygieniska applikationer

PI-tryckgivare för hygieniska applikationer

Den beprövade och testade produkten har förbättrats: PI-tryckgivare nu med optimerad upplösning

I åratal har ifm:s tryckgivare i PI-serien bevisat sitt värde inom livsmedels- och dryckesindustrin. Men även det som är framgångsrikt kan förbättras. Tryckförändringar kan nu visualiseras via IO-Link i hög upplösning med cirka 20000 steg. Detta är en enorm fördel, särskilt för hydrostatisk nivåmätning med huvudtryck: I sådana tillämpningar måste givaren konstrueras för ett större mätområde för att klara det extra huvudtryck som uppstår. Med konventionella givare minskar ett större mätområde tryckdetekteringens upplösning detta problem finns inte längre med PI.

En annan fördel: Givaren känner också av medietemperaturen och överför den via IO-Link. Detta innebär att det inte längre är nödvändigt att installera en extra temperaturmätningspunkt.

Produktfördelar

Vilka är fördelarna med den nya PI-tryckgivaren?

Keramisk mätcell
Givaren har en robust plan keramisk mätcell. Detta ger hög motståndskraft och långsiktig stabilitet, även vid frekventa trycktoppar eller överbelastning. Dessutom är det keramiska materialet motståndskraftigt mot slipmedel.
Optimerad ventilation
Ventilationen har optimerats jämfört med tidigare givare i PI-serien. Fukt rinner därmed tillförlitligt av Gore-Tex-membranet oavsett om givaren är monterad med displayen vänd uppåt eller nedåt.
Plan processanslutning
Mätcellen, som ligger i nivå med processen, ger inte avlagringar någon chans. Endast material som uppfyller hygienkraven kommer i kontakt med mediet.
Hög temperaturbeständighet och mätnivå
Givaren är permanent motståndskraftig mot medier med temperaturer på upp till 150°C och kan även mäta dessa och mata ut dem cykliskt via IO-Link.
Helsvetsat hölje i rostfritt stål med IP69K
Tack vare det helsvetsade höljet i rostfritt stål och skyddsklass IP69K klarar givaren inte bara tuffa miljöer utan uppfyller även alla krav inom livsmedelsindustrin.

Typiska applikationer

Tryckgivarna i den nya PI1-serien är idealiska för tryckmätning i tankar och rör inom livsmedelsproduktion, t.ex. mejerier, bryggerier och många andra tillämpningar där vätskor används.

Exakt nivåövervakning i tankar

Krävande miljöer: rengöring med spraykula

Use cases

Nivåövervakning av skummande medier

Att bestämma nivån i tankar med skummande medier är en mycket krävande tillämpning. De flesta mätningar uppifrån och ned är beroende av en stabil medieyta för att ge tillförlitliga resultat. Dessutom kan skum påverka signalstyrkan eller orsaka felaktiga mätningar.
Detektering av hydrostatiskt tryck är idealiskt i sådana tillämpningar eftersom skummet på mediet har liten eller ingen påverkan på motsvarande nivåmätning. På så sätt undviker man felaktiga mätningar och signalförluster och ökar maskinens prestanda och tillgänglighet.

Tack vare PI1 kan vi exakt och noggrant övervaka nivån i våra tankar med skummande medier, vilket gör att vi hela tiden kan hålla ett öga på processen och säkerställa en jämn processkvalitet.

Kund från mejeriindustrin

Tryckövervakning i rörledningar med trycktoppar

En av ifm:s kunder inom livsmedelsindustrin använder PI1 för att övervaka trycket i rörledningar. Här är givaren idealisk med sin höga upplösning och den tydliga presentationen av processvärdet via displayen.
En annan fördel är den keramiska mätcell som används och som klarar trycktoppar utan problem. Eventuell produktkontaminering som kan uppstå på grund av läckage av membranvätskan elimineras också av den keramiska mätcellen.

Trycktoppar uppstår i våra rörledningar på grund av de snabbt omkopplande ventilerna. PI-givarens keramiska mätcell störs inte av detta, vilket minskar oplanerade driftstopp och håller våra system tillgängliga.

Kund från dryckesproduktion

Tryckövervakning i jäsningstankar

Processer i jäsningstankar tenderar att lämna rester. För att avlägsna dessa rester används ofta spraykulor som komplement till den konventionella CIP-processen för att rengöra tankens insida med högt tryck.

Tryckgivaren i PI1-serien tål den direkta högtrycksstrålen från vattenmunstycken och spraykulor tack vare den keramiska kapacitiva mätcellen. Den är mycket hårdare och stabilare än konventionella metallmembran, som lätt kan deformeras och skadas permanent i dessa tillämpningar.

Tack vare givaren i PI1-serien kan utrustningsfel i jäsningstanken minskas och oplanerade driftstopp förhindras. Detta är till stor del tack vare den robusta keramiska mätcellen.

Tillverkare av alkoholhaltiga drycker

Systemanslutning

Mervärde tack vare IO-Link

32-bitars IO-Link-upplösning
Den nya PI med 32-bitars upplösning och cirka 20000 steg ger en detaljerad visning även inom stora mätområden.
Förlustfri dataöverföring
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen. Diagnostiska data tillhandahålls också via IO-Link.
Transparenta processer
Det aktuella trycket skickas ut exakt med högsta möjliga upplösning via IO-Link. Det gör det enkelt att hålla ett öga på processen hela tiden. Dessutom skickas medietemperaturen cykliskt ut via IO-Link.
Enkel inställning
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link.
Detta stöds bland annat av en simuleringsfunktion.

Förbättrad teknik

Högre upplösning, reviderad utformning

De nya tryckgivarna, som finns med olika mätområden från vakuum till 100 bar, kommunicerar via IO-Link 1.1 och har en upplösning på cirka 20000 steg. Detta är särskilt viktigt för tillämpningar där differenstryck mäts och därmed endast en liten del av mätområdet kan användas. Temperaturkompensationen har också förbättrats i den nya serien.

Även till synes små förbättringar av konstruktionen av en givare kan ha stor inverkan på applikationen. Till exempel har ventilationshålet på den nya tryckgivaren förskjutits med 90° och är nu placerat på sidan när den monteras konventionellt. Detta förhindrar att kondensat samlas på exempelvis ventilationshålets membran och orsakar nedsmutsning eller försämrar funktionen. PI har också optimerats när det gäller användarvänlighet: Det nya konceptet med tre knappar gör parameterinställningen mycket bekvämare och därmed också snabbare.