• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Oavbruten överföring via fältbuss

Ethernet-moduler för fältapplikationer

De decentraliserade DI-modulerna fungerar som en gateway mellan binära givare och fältbussen. Detta innebär att binära växlingssignaler på fältet kan överföras direkt via fältbussen. Inga ytterligare överföringssystem behövs i fältbusstopologin.

Robusta och permanent tät

ifm-modulerna är det perfekta valet, även i de mest krävande miljöerna: Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm-kablarna i de beprövade EVC- och EVF-produktserierna.
ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

Utökning av IO-Link-masterfamiljen med moduler för digitala ingångar

Ethernet-modulerna är det perfekta tillskottet till ifm:s IO-Link-masterfamilj. De har samma design, portkonfiguration och standardiserade M12-anslutningar.

Integrerad räknarfunktion för applikationer med högfrekvensräknare

Givarpulserna räknas i modulen och överförs cykliskt till PLC:n som ett räknarpaket. Detta säkerställer en exakt räkning som inte påverkas av PLC:ns cykeltid.

Kraftfull spänningsförsörjning

För spänningsmatning har modulerna en A-kodad M12-kontakt med 1 x 4 A och en L-kodad M12-kontakt med 2 x 16 A inklusive kedjekopplingsfunktion.

Produkter